EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0853

Sag C-853/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Poprad (Slovakiet) den 22. november 2019 – IM mod STING Reality s.r.o.

OJ C 36, 3.2.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Poprad (Slovakiet) den 22. november 2019 – IM mod STING Reality s.r.o.

(Sag C-853/19)

(2020/C 36/23)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Okresný súd Poprad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IM

Sagsøgt: STING Reality s.r.o.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF (1) af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (herefter »direktivet om urimelig handelspraksis«) fortolkes således, at faktiske omstændigheder som i den foreliggende sag, hvorefter en fysisk person, der befinder sig i en vanskelig økonomisk situation og under tidspres, og som havde til hensigt at optage et lån for at bevare ejendomsretten til en fast ejendom, der udgør hans eneste bopæl, blev præsenteret af en erhvervsdrivende kreditor for en kontrakt, som medfører, at ejendomsretten til denne fast ejendom varigt berøves ham, selv om denne person kun ønskede en midlertidig overdragelse af ejendomsretten til denne faste ejendom til kreditgiveren som sikkerhedsstillelse for en låneaftale, udgør en urimelig handelspraksis?

2)

Skal direktiv 93/13/EØF (2) om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (herefter »direktiv 93/13«) fortolkes således, at aftalen om overdragelse af fast ejendom i den foreliggende sag, under de faktiske omstændigheder nævnt i det første spørgsmål, også skal undergives rettens prøvelse på trods af den erhvervsdrivendes anbringender om individuelt aftalte kontraktbetingelser, såfremt den erhvervsdrivende over for retten nægter at fremlægge kontrakter indgået i andre sager for at kunne afgøre, om der er tale om standardkontrakter anvendt af den erhvervsdrivende i andre tilfælde?

3)

Såfremt direktiv 93/13 finder anvendelse i den foreliggende sag, skal det forhold, at den sagsøgte erhvervsdrivende inden indgåelsen af aftalen havde fået adgang til sagsøgerens personoplysninger uden sagsøgerens samtykke, også anses for en relevant omstændighed omfattet af dette direktivs artikel 4, stk. 1?


(1)  EUT 2005 L 149, s. 22.

(2)  EFT 1993 L 95, s. 29.


Top