EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0746

Sag C-746/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de de Barcelona (Spanien) den 14. oktober 2019 – UD mod Subdelegación del Gobierno en Barcelona

OJ C 19, 20.1.2020, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de de Barcelona (Spanien) den 14. oktober 2019 – UD mod Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Sag C-746/19)

(2020/C 19/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UD

Sagsøgt: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Præjudicielle spørgsmål

1)

Gennemførte den spanske stat direktiv 2008/115 (1) korrekt i den nationale lovgivning (lov nr. 4/2000, som ændret ved lov nr. 2/2009), idet den fortsat anvender en bødesanktion som den primære reaktion på tilfælde af ulovligt ophold og kun når der foreligger skærpende omstændigheder gør brug af udsendelse?

2)

Kan den spanske stat i henhold til princippet om en overensstemmende fortolkning kræve, at direktiv 2008/115 finder direkte anvendelse, selv om dette er i strid med den nationale lovgivning og forværrer udlændingens situation?

3)

Kan der anlægges en fortolkning af artikel 55, stk. 1, og artikel 57, stk. 1, i lov nr. 4/2000, som er i overensstemmelse med direktiv 2008/115, dvs., mens der fortsat findes en gældende bestemmelse i den spanske nationale lovgivning, hvorefter hovedsanktionen for ulovligt ophold er en bøde, eller fører dette derimod til en fortolkning contra legem af denne nationale lovgivning?

4)

Bør den nationale ret fortsat anvende bødesanktionen som hovedsanktion og udsendelsessanktionen, når der foreligger skærpende omstændigheder i skærpede tilfælde, eller er den uigenkaldeligt tvunget til at anvende udsendelsessanktionen i alle tilfælde med undtagelse af de tilfælde, som er udtrykkeligt udelukket i direktiv 2008/115?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16.12.2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT 2008, L 348, s. 98).


Top