EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0442

Sag C-442/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 12. juni 2019 – Stichting Brein mod News-Service Europe BV

OJ C 357, 21.10.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 357/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 12. juni 2019 – Stichting Brein mod News-Service Europe BV

(Sag C-442/19)

(2019/C 357/08)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Appellant: Stichting Brein

Indstævnt: News-Service Europe BV

Præjudicielle spørgsmål

1.

Foretager en operatør af en platform til Usenet-tjenester (således som NSE var det) […] en overføring til almenheden som omhandlet i artikel 3, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10, herefter »ophavsretsdirektivet«)?

2.

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende (og der således er tale om en overføring til almenheden):

Er konstateringen af, at operatøren af en platform til Usenet-tjenester foretager overføringer til almenheden som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i ophavsretsdirektivet til hinder for anvendelsen af artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT 2000, L 178, s. 1, herefter »direktivet om elektronisk handel«)?

3.

Såfremt spørgsmål 1 eller 2 i direktivet om elektronisk handel besvares benægtende (og det derfor i princippet er muligt at påberåbe sig en ansvarsfritagelse i henhold til fra artikel 14, stk. 1, i direktivet om elektronisk handel):

Spiller operatøren af en platform til Usenet-tjenester, der yder tjenester […], en aktiv rolle, der på anden måde er til hinder for at anvende artikel 14, stk. 1, i direktivet om elektronisk handel?

4)

Kan det forbydes operatøren af en platform til Usenet-tjenester, der foretager en overføring til almenheden, og som er berettiget til fritagelse i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktivet om elektronisk handel, at fortsætte med krænkelsen, eller kan der gives ham et påbud, der går videre end bestemt i artikel 14, stk. 3, i direktivet om elektronisk handel, eller vil dette være i strid med artikel 15, stk. 1, i direktivet om elektronisk handel?


Top