EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0492

Sag C-492/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 26. juni 2019 — OK

OJ C 328, 30.9.2019, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 26. juni 2019 — OK

(Sag C-492/19)

(2019/C 328/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i hovedsagen

Sagsøger: OK

Sagsøgt: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Procesdeltager: Finanzpolizei

Præjudicielle spørgsmål

1.

Skal artikel 56 TEUF, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (1) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF (2) fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, som fastsætter meget store bøder for overtrædelser af formelle forpligtelser i forbindelse med beskæftigelse af arbejdstagere på tværs af grænserne, såsom manglende opbevaring af lønbilag eller manglende anmeldelse til den centrale koordinationsinstans, navnlig store minimumsbøder, som idømmes kumulativt pr. berørt arbejdstager?

2.

I tilfælde af, at det første spørgsmål besvares benægtende:

 

Skal artikel 56 TEUF samt direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU fortolkes således, at de er til hinder for pålæggelse af kumulative bøder for overtrædelser af formelle forpligtelser ved beskæftigelse af arbejdstagere på tværs af grænserne uden absolutte maksimumgrænser?

3.

Skal artikel 56 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, hvorefter der skal indleveres en ændringsanmeldelse til den centrale koordinationsinstans i tilfælde af, at den midlertidige aktivitet i værtslandet bringes til ophør og/eller afbrydes før tid?

4.

Skal artikel 56 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, der ikke fastsætter en rimelig frist for indlevering af en ændringsanmeldelse?

5.

Skal artikel 56 TEUF og artikel 9 i direktiv 2014/67/EU fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der bestemmer, at det med henblik på kravet om fremlæggelse af visse dokumenter ikke er tilstrækkeligt efterfølgende at fremlægge alle relevante dokumenter inde for en rimelig frist?

6.

Skal artikel 56 TEUF og artikel 9 i direktiv 2014/67/EU fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, hvorefter udenlandske tjenesteydere skal fremlægge dokumenter ud over de i artikel 9 i direktiv 2014/67/EU anførte, som hverken er relevante eller hensigtsmæssige, og som heller ikke er klart definerede i national ret, såsom f.eks. lønopgørelser, lønkontoark, lønfortegnelser, lønskattekort, til- og afmeldelser, sygesikringsoplysninger, anmeldelses- og afgiftsafregningsfortegnelser, dokumenter vedrørende løngruppe, certifikater)?


(1)  EFT 1997, L 18, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15.5.2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (EUT 2014, L 159, s. 11).


Top