EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0394

Sag C-394/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgien) den 21. maj 2019 — PN, QO, RP, SQ og TR mod Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

OJ C 246, 22.7.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgien) den 21. maj 2019 — PN, QO, RP, SQ og TR mod Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Sag C-394/19)

(2019/C 246/14)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: PN, QO, RP, SQ og TR

Sagsøgt: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Præjudicielt spørgsmål

Skal princippet om fællesskabsrettens fulde virkning og beskyttelse, som defineret i Francovich-dommen og i dommen i sagen Brasserie du pêcheur, og direktiv 2004/38/EF (1), fortolkes således, at det, i en situation, hvor en udlænding er frataget retten til ophold uden en forudgående proportionalitetstest som følge af en ukorrekt gennemførelse i national ret, pålægges medlemsstaten at dække sagsøgerens basale behov, ud over lægelige behov, inden for rammerne af sin sociale bistandsordning, indtil der er truffet afgørelse om vedkommendes opholdssituation under overholdelse af EU-retten?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77).


Top