EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0268

Sag C-268/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense (Spanien) den 29. marts 2019 — UP mod Banco Pastor S.A.U.

OJ C 238, 15.7.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 238/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense (Spanien) den 29. marts 2019 — UP mod Banco Pastor S.A.U.

(Sag C-268/19)

(2019/C 238/08)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UP

Sagsøgt: Banco Pastor S.A.U.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal den virkning, at urimelige kontraktvilkår ikke binder forbrugeren, som er fastlagt i artikel 6, stk. 1, i direktiv 93/13 (1) fortolkes således, at den er til hinder for gyldigheden af en aftale om ændring af et urimeligt kontraktvilkår, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, i hvilken forbindelse a) det urimelige kontraktvilkår på tidspunktet for indgåelsen af denne aftale ikke er blevet erklæret ugyldigt, dets manglende gyldighed ikke er blevet anerkendt, og forbrugeren ikke er blevet oplyst om muligheden for, at kontraktvilkåret kunne blive erklæret urimeligt, og hvor b) denne ændringsaftale ikke har karakter af et forlig? Er det i en sådan situation med henblik på gyldigheden af denne aftale relevant, at forbrugeren har forhandlet indholdet af ændringen?

2)

Skal artikel 3, stk. 1, og artikel 4 i direktiv 93/13 fortolkes således, at et vilkår, der er indført ved en aftale, der er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende om ændring af et tidligere urimeligt kontraktvilkår, for at blive anset for gennemsigtigt kræver, at forbrugeren på tidspunktet for indgåelsen af ændringsaftalen er blevet oplyst om, at det oprindelige kontraktvilkår er urimeligt, eller, i givet fald, om muligheden for, at det dette kontraktvilkår erklæres urimeligt? Udelukker den omstændighed, at det nye kontraktvilkår har været genstand for individuel forhandling, i denne henseende under alle omstændigheder efterprøvelsen af, om dette kontraktvilkår er urimeligt?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).


Top