EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0263

Sag C-263/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 28. marts 2019 — T -Systems Magyarország Zrt. m fl. mod Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság m.fl.

OJ C 206, 17.6.2019, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 206/32


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 28. marts 2019 — T -Systems Magyarország Zrt. m fl. mod Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság m.fl.

(Sag C-263/19)

(2019/C 206/37)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Fővárosi Törvényszék

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. og Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Sagsøgte: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. og T-Systems Magyarország Zrt

Intervenient: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 41, stk. 1, og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 10., 29., 107., 109. og 111. betragtning til samt artikel 1, stk. 2, og artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1) til hinder for en national bestemmelse eller en fortolknings- og anvendelsespraksis vedrørende denne bestemmelse, hvorefter — i betragtning af kontraktforholdet mellem de kontraherende parter — ikke blot den ordregivende myndighed men også den tilslagsgiver, der har indgået kontrakten med den ordregivende myndighed, anses for at have gjort sig skyldige i en tilsidesættelse bestående i en retsstridig undladelse af at afholde et offentligt udbud, hvorved reglerne om ændring af kontrakter er blevet tilsidesat, samt i en manglende overholdelse af de bestemmelser, der regulerer ændring af kontrakter, på grundlag af den betragtning, at den ulovlige ændring af en kontrakt forudsætter, at parterne har handlet i fællesskab [?]

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er 19., 20. og 21. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (2) og artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (3) og Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (4) — henset til artikel 41, stk. 1, og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 10., 29., 107., 109. og 111. betragtning til samt artikel 1, stk. 2, og artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF — da til hinder for en national bestemmelse eller en fortolknings- og anvendelsespraksis vedrørende denne bestemmelse, som ligeledes tillader, at den tilslagsgiver, der har indgået kontrakten med den ordregivende myndighed, pålægges en sanktion (en bøde) — ud over en begrænsning af kontraktens varighed — på grund af en retsstridig undladelse af at afholde et offentligt udbud og en manglende overholdelse af bestemmelserne om ændring af kontrakter [?]

3)

Såfremt de to første spørgsmål besvares benægtende, anmoder den forelæggende ret Den Europæiske Unions Domstol om at oplyse, hvorvidt den omstændighed, at der foreligger et kontraktmæssigt retsforhold mellem parterne, er tilstrækkelig til at fastsætte sanktionens (bødens) størrelse, uden at der er foretaget en undersøgelse af parternes adfærd og medvirken, som har resulteret i en ændring af kontrakten.


(1)  EUT 2014, L 94, s. 65.

(2)  EUT 2007, L335, S. 31.

(3)  EFT 1989, L 395, s. 33.

(4)  EFT 1992, L 76, s. 14.


Top