EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0062

Sag C-62/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul București (Rumænien) den 29. januar 2019 — Star Taxi App SRL mod Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General og Consiliul General al Municipiului București

OJ C 164, 13.5.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul București (Rumænien) den 29. januar 2019 — Star Taxi App SRL mod Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General og Consiliul General al Municipiului București

(Sag C-62/19)

(2019/C 164/16)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul București

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Star Taxi App SRL

Sagsøgte: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General og Consiliul General al Municipiului București

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal bestemmelserne i direktiv 98/34/EF (1), artikel 1, nr. 2), som ændret ved direktiv 98/48/EF (2), og direktiv 2000/31/EF (3), artikel 2, litra a), hvorefter der ved informationssamfundstjeneste forstås »enhver tjeneste, der ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager«, fortolkes således, at en aktivitet som den af Star Taxi App SRL udførte (dvs. en tjenesteydelse, der ved hjælp af en elektronisk applikation opretter en direkte forbindelse mellem taxikunder og taxichauffører) skal anses for at være en specifik tjeneste i informationssamfundet og den samarbejdsbaserede økonomi (eftersom Star Taxi App SRL ikke opfylder de kriterier for at kunne kvalificeres som transportvirksomhed, som Domstolen tog i betragtning i præmis 39 i dommen i sag C-434/15 med henvisning til Uber)?

2)

Såfremt Star Taxi App SRL’s applikation anses for at være en informationssamfundstjeneste, bevirker bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 2000/31/EF, artikel 9, 10 og 16 i direktiv 2006/123/EF (4) samt artikel 56 TEUF da, at den af Star Taxi App SRL udførte aktivitet omfattes af princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser? Hvis spørgsmålet besvares bekræftende, er disse bestemmelser da til hinder for forskrifter såsom de i Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (beslutning fra kommunalbestyrelsen i Bukarests kommune, herefter »HCGMB«) nr. 626/19.12.2017 indeholdte, som ændrer og supplerer HCGMB nr. 178/2008 om godkendelse af rammeordningen, reglerne og kontrakten om koncession via uddelegeret forvaltning med henblik på organisering og tilvejebringelse af lokal offentlig personbefordring med taxi — artikel I-V?

3)

Såfremt direktiv 2000/31/EF finder anvendelse på den tjenesteydelse, som Star Taxi App SRL leverer, udgør en medlemsstats restriktioner for den frie udveksling af en elektronisk formidlingsydelse i form af, at levering af tjenesteydelsen er underlagt en betingelse om at være i besiddelse af en tilladelse eller licens, da gyldige foranstaltninger til fravigelse af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2000/31/EF, idet de opfylder betingelserne i direktivets artikel 3, stk. 4?

4)

Er bestemmelserne i artikel 5 i direktiv (EU) 2015/1535 (5) til hinder for, at der uden forudgående meddelelse til Europa-Kommissionen vedtages forskrifter såsom de i HCGMB nr. 626/19.12.2017 indeholdte, som ændrer og supplerer HCGMB nr. 178/2008 om godkendelse af rammeordningen, reglerne og kontrakten om koncession via uddelegeret forvaltning med henblik på organisering og tilvejebringelse af lokal offentlig personbefordring med taxi — artikel I-V?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998, L 204, s.37).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20.7.1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998, L 217, s. 18).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (EFT 2000, L 178, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12.12.2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT 2006, L 376, s. 36).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9.9.2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT 2015, L 241, s. 1).


Top