EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0643

Sag C-643/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 15. oktober 2018 — British Airways Plc mod MF

OJ C 4, 7.1.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 4/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 15. oktober 2018 — British Airways Plc mod MF

(Sag C-643/18)

(2019/C 4/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Korneuburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: British Airways Plc

Sagsøgt: MF

Præjudicielle spørgsmål

1.

Skal artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 (1) af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at det transporterende luftfartsselskab også kan påberåbe sig usædvanlige omstændigheder, der ikke er indtrådt under den flyvning, som passageren havde reserveret, men under en — ikke umiddelbart — forudgående flyvning, der blev foretaget med det fly, med hvilket den reserverede flyvning var planlagt udført som led i en flyrotation?

2.

Skal artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at »alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, som det transporterende luftfartsselskab skal have truffet for i tilfælde af usædvanlige omstændigheder at afværge forpligtelsen til at betale kompensation i henhold til forordningens artikel 7, kun skal være rettet mod at undgå de »usædvanlige omstændigheder« (i det konkrete tilfælde tildeling af et nyt [senere] Air Traffic Control Slot fra den europæiske luftrumskontrol EUROCONTROL), eller forlanges det derudover, at det transporterende luftfartsselskab også skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå selve aflysningen eller den lange forsinkelse?

3.

Skal — i tilfælde af, at det bekræftes, at der skal træffes rimelige forholdsregler for at undgå selve den lange forsinkelse — artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at luftfartsselskabet for at afværge forpligtelsen til at betale kompensation i henhold til forordningens artikel 7 ved transport af passagerer med en flyforbindelse, som består af to (eller flere) flyvninger, kun skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelsen af den flyvning, som det selv gennemfører, og som risikerer en mulig forsinkelse, eller at det desuden skal træffe rimelige foranstaltninger for at undgå en lang forsinkelse for den enkelte passager på det endelige bestemmelsessted (f.eks. ved at undersøge muligheden for ombooking til en anden flyforbindelse)?


(1)  EUT 2004, L 46, s. 1.


Top