EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3952

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik

COR 2018/03952

OJ C 461, 21.12.2018, p. 57–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/57


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik

(2018/C 461/09)

Hovedordfører:

Gillian FORD (UK/EA), medlem af London Borough of Havering

Basisdokumenter:

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik

COM(2018) 268 final

og

Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet

COM(2018) 270 final

Førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

COM(2018) 271 final

En samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

COM(2018) 272 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

Anbefalet ændring 1

Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet

Artikel 5

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

d)

at udvikle kvalitetssikringsinstrumenter til onlineuddannelser.

Begrundelse

I visse områder, især mere fjerntliggende og tyndt befolkede regioner, bliver adgangen til uddannelse, læring og kvalifikationer i stigende grad digital. Det er vigtigt, at disse kvalifikationer kvalitetssikres, så der bliver mulighed for automatisk gensidig anerkendelse.

Anbefalet ændring 2

Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet

Artikel 6

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

6.   Fremme mobilitet og anerkendelse af resultater af læringsophold i udlandet under ungdomsuddannelserne ved:

6.   Fremme alle lærendes — uanset hvor de bor — m obilitet og anerkendelse af resultater af læringsophold i udlandet under ungdomsuddannelserne ved:

(…)

(…)

c)

at udbrede kendskabet til fordelene ved mobilitet blandt ungdomsuddannelsesinstitutioner, de lærende og deres familier og udbrede kendskabet i arbejdsgiverkredse til fordelene ved at være vært for mobilitet.

c)

at udbrede kendskabet til fordelene ved mobilitet blandt ungdomsuddannelsesinstitutioner, de lærende og deres familier og udbrede kendskabet i arbejdsgiverkredse til fordelene ved at være vært for mobilitet.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 3

Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet

Artikel 8

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

8.   Udforske god praksis vedrørende anerkendelse af forudgående læring og muligheder for at skifte mellem uddannelsessektorer, især mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

8.   Udforske og fremme god praksis vedrørende anerkendelse af forudgående læring og muligheder for at skifte mellem:

a)

uddannelsessektorer, især mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse og

b)

uddannelsessektorer og arbejdsmarkedet.

Begrundelse

Kvalifikationer og læringsophold i udlandet bør anerkendes af arbejdsgiverne med henblik på at forbedre arbejdskraftens mobilitet og arbejdstagernes karrieremuligheder.

Anbefalet ændring 4

Forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet

Artikel 9

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Forbedre evidensgrundlaget ved at indsamle og formidle data om antallet og typen af anerkendelsestilfælde.

Forbedre evidensgrundlaget ved at indsamle og formidle data om antallet, typen og resultaterne af anerkendelsestilfælde.

Begrundelse

Læringsresultater kan styrke og forbedre anerkendelsesprocessen.

Anbefalet ændring 5

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Betragtning 8

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(8)

Adgangen til samt tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af børnepasningsordninger af høj kvalitet er desuden nøglefaktorer, som gør det muligt for kvinder, og mænd, med omsorgsforpligtelser at deltage i arbejdsmarkedet, som anerkendt ved Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, den europæiske ligestillingspagt og Kommissionens meddelelse om balance mellem arbejdsliv og privatliv, der blev vedtaget den 26. april 2017. Kvindernes beskæftigelse bidrager direkte til en forbedring af hustandens socioøkonomiske situation og til økonomisk vækst.

(8)

Adgangen til samt tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af børnepasningsordninger af høj kvalitet er desuden nøglefaktorer, som gør det muligt for kvinder, og mænd, med omsorgsforpligtelser at deltage i arbejdsmarkedet, som anerkendt ved Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, den europæiske ligestillingspagt og Kommissionens meddelelse om balance mellem arbejdsliv og privatliv, der blev vedtaget den 26. april 2017. Ovennævnte faktorer bør styrkes i tråd med princip nr. 2 i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Kvindernes beskæftigelse bidrager direkte til en forbedring af hustandens socioøkonomiske situation og til økonomisk vækst.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 6

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Betragtning 23

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(23)

Målet med denne henstilling er at fastlægge en fælles forståelse af kvalitet i førskoleundervisning og børnepasning. Den opstiller mulige tiltag, som regeringerne kan overveje i henhold til deres specifikke omstændigheder. Denne henstilling henvender sig også til forældre, institutioner og organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer, der ønsker at styrke sektoren.

(23)

Målet med denne henstilling er at fastlægge en fælles forståelse af kvalitet i førskoleundervisning og børnepasning. Den opstiller mulige tiltag, som alle relevante forvaltningsniveauer, herunder de lokale og regionale myndigheder, kan overveje i henhold til deres specifikke omstændigheder. Denne henstilling henvender sig også til forældre, institutioner og organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer, der ønsker at styrke sektoren.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 7

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

2.    Arbejde mod s ikring af tilgængelig, prismæssigt overkommelig og inkluderende førskoleundervisning og børnepasning. Følgende kunne overvejes:

2.    S ikring af tilgængelig, prismæssigt overkommelig , tilstrækkelig og inkluderende førskoleundervisning og børnepasning. Følgende kunne overvejes på alle forvaltningsniveauer, herunder det regionale og lokale :

Begrundelse

Styrkelse af henstillingen, som fremhæver den nøglerolle, som lokale og regionale myndigheder varetager.

Anbefalet ændring 8

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 3

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

3.   Støtte til professionalisering af personalet inden for førskoleundervisning og børnepasning. Afhængig af det eksisterende niveau af faglige kvalifikationer og arbejdsvilkår kan den vellykkede indsats omfatte:

3.   Støtte til professionalisering af personalet inden for førskoleundervisning og børnepasning. Afhængig af det eksisterende niveau af faglige kvalifikationer og arbejdsvilkår kan den vellykkede indsats omfatte:

(…)

(…)

d)

Opfyldelse af målet om at udstyre personalet med de kompetencer, der skal til for at imødegå individuelle behov fra børn fra forskellige baggrunde og med særlige uddannelsesbehov eller handicaps, og forberede personalet på at lede forskelligartede grupper.

d)

Personalet udstyres med de kompetencer, der skal til for at imødegå individuelle behov fra børn fra forskellige baggrunde og med særlige uddannelsesbehov eller handicaps, og forberede personalet på at lede forskelligartede grupper.

Begrundelse

Styrkelse af henstillingen.

Anbefalet ændring 9

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 4

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

4.   Forbedre udviklingen af planer for førskoleundervisningen, så de kan opfylde børnenes trivselsmæssige og uddannelsesmæssige behov. Tilgange, der understøtter udviklingen af undervisningsplaner og børnenes sociale, følelsesmæssige, læringsmæssige og sproglige kompetencer kunne omfatte:

4.   Forbedre udviklingen af planer for førskoleundervisningen, så de kan opfylde alle børns sundhedsmæssige, trivselsmæssige og uddannelsesmæssige behov. Tilgange, der understøtter udviklingen af undervisningsplaner og børnenes sociale, følelsesmæssige, læringsmæssige og sproglige kompetencer kunne omfatte:

 

a)

Sikring af en socio-emotionel balance i trivsel og læring, anerkendelse af vigtigheden af leg, kontakt med naturen, musikkens, kunstens og den fysiske aktivitets rolle

 

a)

Sikring af en socio-emotionel balance i trivsel og læring, anerkendelse af vigtigheden af leg, kontakt med naturen, musikkens, kunstens og den fysiske aktivitets rolle

 

b)

Fremme af empati, medfølelse og anerkendelse i forbindelse med ligestilling og mangfoldighed

 

b)

Fremme af empati, medfølelse og anerkendelse i forbindelse med ligestilling og mangfoldighed

 

c)

Mulighed for tidlig eksponering for sprog og sprogindlæring gennem leg

 

c)

Mulighed for tidlig eksponering for sprog og sprogindlæring gennem leg

 

d)

Vejledning til udbyderne om alderstilpasset anvendelse af digitale værktøjer og fremspirende nye teknologier

 

d)

Vejledning til udbyderne om alderstilpasset anvendelse af digitale værktøjer og fremspirende nye teknologier

 

e)

Fremme af yderligere integration af førskoleundervisning og børnepasning i uddannelsesforløbet og støtte til samarbejdet mellem personalet i førskoleundervisning og børnepasning og personalet i grundskolen samt til en smidig overgang til grundskolen for børnene.

 

e)

Fremme af yderligere integration af førskoleundervisning og børnepasning i uddannelsesforløbet og støtte til samarbejdet mellem personalet i førskoleundervisning og børnepasning og personalet i grundskolen samt til en smidig overgang til grundskolen for børnene

 

 

f)

Målrettet støtte til og læringsmuligheder for børn med særlige undervisningsbehov og handicappede børn

 

 

g)

Målrettet støtte til og læringsmuligheder for børn af migranter også med henblik på et stort antal europæreres tilbagevenden på grund a f politiske og humanitære kriser

 

 

h)

Målrettet støtte til og læringsmuligheder for børn i medlemsstaternes pasningsordninger

 

 

i)

Fremme af børnepasningsmuligheder for børn fra 0-6 år.

Begrundelse

Børn med særlige uddannelsesmæssige behov og handicappede børn samt børn af migranter kan have behov for målrettet støtte, så de fuldt ud kan udnytte de muligheder, som førskoleundervisning tilbyder, og medlemsstaterne bør tilskyndes til at sikre, at denne støtte er tilgængelig.

Anbefalet ændring 10

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 6

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

6.   Sigte mod at sikre tilstrækkelig finansiering og en retlig ramme for tilbud om førskoleundervisning og børnepasning. Følgende kunne overvejes:

6.   Sigte mod at sikre tilstrækkelig finansiering og en retlig ramme for tilbud om førskoleundervisning og børnepasning. Følgende kunne overvejes:

 

a)

Øgede investeringer i førskoleundervisning og børnepasning med fokus på tilgængelighed, kvalitet og prismæssig overkommelighed, herunder finansieringsmuligheder via de europæiske struktur- og investeringsfonde

 

a)

Øgede investeringer i førskoleundervisning og børnepasning med fokus på tilgængelighed, adgang for alle, kvalitet og prismæssig overkommelighed, herunder finansieringsmuligheder via de europæiske struktur- og investeringsfonde

 

b)

Udarbejdelse og vedligeholdelse af skræddersyede nationale eller regionale kvalitetsrammer

 

b)

Udarbejdelse og vedligeholdelse af skræddersyede nationale eller regionale kvalitetsrammer

 

c)

Fremme af yderligere integration af tjenesteydelser for familier og børn, især med social- og sundhedsydelser

 

c)

Fremme af yderligere integration af tjenesteydelser for familier og børn på lokalt og regionalt niveau , især med social- og sundheds- samt trivselsrelaterede ydelser

 

d)

Indarbejdelse af god beskyttelse af børn/beskyttelsespolitikker inden for førskoleundervisning og børnepasning for at bidrage til at beskytte børn mod alle former for vold.

 

d)

Indarbejdelse af god beskyttelse af børn/beskyttelsespolitikker inden for førskoleundervisning og børnepasning for at bidrage til at beskytte børn mod alle former for misbrug og vold.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 11

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 8

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

8.   Fremme udvekslingen af erfaringer og god praksis blandt medlemsstaterne i tilknytning til den strategiske ramme for samarbejde om uddannelse og erhvervsuddannelse og efterfølgerordninger samt i Udvalget for Social Beskyttelse.

8.   Fremme udvekslingen af erfaringer og god praksis blandt medlemsstaterne på alle forvaltningsniveauer i tilknytning til den strategiske ramme for samarbejde om uddannelse og erhvervsuddannelse og efterfølgerordninger samt i Udvalget for Social Beskyttelse.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 12

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet

Artikel 9

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

9.   Støtte medlemsstaternes samarbejde på baggrund af deres behov gennem peerlæring og peerrådgivning.

9.   Støtte medlemsstaternes samarbejde på alle forvaltningsniveauer på baggrund af deres behov gennem peerlæring og peerrådgivning.

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 13

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Betragtning 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(1)

I meddelelsen »Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur« beskriver Europa-Kommissionen en vision om et europæisk uddannelsesområde, hvor inklusiv uddannelse og forskning af høj kvalitet ikke hæmmes af landegrænser; hvor det at tilbringe en periode i en anden medlemsstat for at studere, lære eller arbejde er blevet standarden; hvor det at tale to sprog ud over ens modersmål er blevet langt mere udbredt og hvor folk har en stærk identitetsfølelse som europæere og fornemmelse af Europas kulturarv og dens mangfoldighed.

(1)

I meddelelsen »Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur« beskriver Europa-Kommissionen en vision om et europæisk uddannelsesområde, hvor inklusiv uddannelse og forskning af høj kvalitet ikke hæmmes af landegrænser; hvor det at tilbringe en periode i en anden medlemsstat for at studere, lære eller arbejde er blevet standarden; hvor det at tale to sprog ud over ens modersmål er blevet langt mere udbredt og hvor folk har en stærk identitetsfølelse som europæere og fornemmelse af Europas kulturarv, mangfoldighed og muligheder .

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve, at værdien af det europæiske uddannelsesområde omfatter dets evne til at skabe flere muligheder.

Anbefalet ændring 14

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Nr. 1)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1)

undersøge mulighederne for at hjælpe alle unge med — ud over det sprog, der anvendes i skolen — at tilegne sig et niveau som kvalificeret bruger i mindst et andet EU-sprog før afslutningen af uddannelse fra et gymnasium eller en handelsskole/teknisk skole og tilskynde dem til at tilegne sig endnu et sprog (tredje sprog) på niveau som selvstændig bruger

1)

undersøge mulighederne for at hjælpe alle unge med — ud over det sprog, der anvendes i skolen — at tilegne sig et niveau som kvalificeret bruger i mindst et andet EU-sprog før afslutningen af uddannelse fra et gymnasium eller en handelsskole/teknisk skole og tilskynde dem til at tilegne sig endnu et sprog (tredje sprog) på niveau som selvstændig bruger med et særligt fokus på mundtlig indlæring og brug af sproget. Det bør sikres, at alle lærende har passende adgang til kvalitetsundervisning

Begrundelse

Interessenterne fremhævede vigtigheden af at tale andre sprog ud over at kunne læse og skrive dem, som dette er en afgørende forudsætning for mobilitet og udnyttelsen af muligheder. Det blev også bemærket, at når sprogundervisning af høj kvalitet ikke er tilgængelig, vil personer med flere ressourcer eventuelt vælge privat sprogundervisning, hvilket ikke er muligt for personer fra dårligt stillede socioøkonomiske miljøer, og dette uddyber kløften mellem de forskellige sociale gruppers muligheder.

Anbefalet ændring 15

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Nr. 4)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

4)

sikre udviklingen af sproglig bevidsthed i skoler og uddannelsescentre som led i disse samlede tilgange ved at:

4)

sikre udviklingen af sproglig bevidsthed i skoler og uddannelsescentre som led i disse samlede tilgange ved at:

a)

yde aktiv støtte til de lærendes mobilitet, herunder også ved at gøre brug af de muligheder, der tilbydes under EU's relevante støtteprogrammer;

a)

yde aktiv støtte til de lærendes mobilitet, herunder også ved at gøre brug af de muligheder, der tilbydes under EU's relevante støtteprogrammer

b)

sætte lærerne i stand til at anvende særlig sprogbrug på deres respektive fagområde

b)

sætte lærerne i stand til at anvende særlig sprogbrug på deres respektive fagområde

c)

styrke kompetencerne i det sprog, der anvendes i skolen, som grundlag for yderligere læring og uddannelsesmæssige resultater i skolen for alle lærende og navnlig lærende med migrantbaggrund eller fra dårligt stillede miljøer

c)

styrke kompetencerne i det sprog, der anvendes i skolen, som grundlag for yderligere læring og uddannelsesmæssige resultater i skolen for alle lærende og navnlig lærende med migrantbaggrund, også med henblik på et stort anta l europæreres tilbagevenden på grund af politiske og humanitære kriser, eller fra dårligt stillede miljøer samt lærende med særlige undervisningsbehov eller handicap

d)

værdsætte de lærendes sproglige mangfoldighed og udnytte den som en læringsressource, blandt andet ved at inddrage forældre og det bredere lokalsamfund i sprogundervisningen

d)

værdsætte de lærendes sproglige mangfoldighed og udnytte den som en læringsressource, blandt andet ved at inddrage forældre og det bredere lokalsamfund i sprogundervisningen

e)

tilbyde muligheder for at vurdere og validere sproglige kompetencer, der ikke indgår i læseplanen, men som de lærende har tilegnet sig i andre sammenhænge, herunder ved at udvide antallet af sprog, der kan tilføjes den lærendes kvalifikationer ved afslutningen af skoleuddannelsen

e)

tilbyde muligheder for at vurdere og validere sproglige kompetencer, der ikke indgår i læseplanen, men som de lærende har tilegnet sig i andre sammenhænge, herunder ved at udvide antallet af sprog, der kan tilføjes den lærendes kvalifikationer ved afslutningen af skoleuddannelsen

Begrundelse

Giver sig selv.

Anbefalet ændring 16

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Nr. 5)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

5)

støtte lærere, undervisere og skoleledere i arbejdet med at udvikle den sproglige bevidsthed ved at:

5)

støtte lærere, undervisere og skoleledere i arbejdet med at udvikle den sproglige bevidsthed ved at:

a)

investere i grund-, videre- og efteruddannelse af sproglærere for at opretholde et bredt sprogtilbud i den obligatorisk skolegang

a)

investere i grund-, videre- og efteruddannelse af sproglærere for at tiltrække og fastholde undervisere og dermed opretholde et bredt sprogtilbud i den obligatorisk skolegang

b)

medtage forberedelse til sproglig mangfoldighed i klasseværelset i grunduddannelsen og den løbende faglige udvikling af lærere og skoleledere

b)

medtage forberedelse til sproglig mangfoldighed i klasseværelset i grunduddannelsen og den løbende faglige udvikling , herunder uformel og ikkeformel læring, af lærere og skoleledere

Begrundelse

Lokalsamfund tilbyder et væld af muligheder for at skærpe den sproglige bevidsthed blandt lærere, f.eks. gennem forældre og omsorgspersoner, trossamfund og organisationer i lokalsamfundet.

Anbefalet ændring 17

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Nr. 6)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

6)

fremme forskning i og anvendelse af innovativ, inklusiv og flersproget pædagogik, herunder brugen af digitale værktøjer og integreret indholds- og sproglæring.

6.

fremme forskning i og anvendelse af innovativ, inklusiv og flersproget pædagogik, herunder brugen af digitale værktøjer , audiovisuel produktion, film- og musikproduktion og integreret indholds- og sproglæring

Begrundelse

Den kulturelle rigdom i den europæiske audiovisuelle produktion og film- og musikproduktion fremmer ikke blot indlæringen af et andet sprog, men især forståelsen for forskellige kulturer og fælles værdier.

Anbefalet ændring 18

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Nr. 8)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

8)

forbedre adgangen til digitale undervisningsprogrammer af høj kvalitet for både lærere og borgere, navnlig i mere fjerntliggende og tyndtbefolkede områder og i regionerne i den yderste periferi.

Begrundelse

Digitale sprogprogrammer af høj kvalitet kan være dyrere at få adgang til end mere grundlæggende programmer, mens bredbåndsforbindelserne i nogle områder hverken er tilstrækkeligt hurtige eller pålidelige til at lette onlinesprogundervisning, hvor der er mangel på lærere.

Anbefalet ændring 19

Forslag til Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Målsætning 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.

støtte opfølgningen af henstillingen ved at lette gensidig læring blandt medlemsstaterne og ved, i samarbejde med medlemsstaterne, at udvikle:

1.

støtte opfølgningen af henstillingen ved at lette gensidig læring blandt medlemsstaterne og ved, i samarbejde med medlemsstaterne, at udvikle og, hvor det er hensigtsmæssigt, bygge på erfaringerne fra relevante grænseoverskridende og territoriale samarbejdsprojekter, der er gennemført af lokale og regionale myndigheder :

Begrundelse

Giver sig selv.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

Generelle bemærkninger

1.

Det Europæiske Regionsudvalg gentager sin efterlysning af en omfattende og fremadskuende tilgang til fremtidens uddannelser i hele EU, herunder et øget samarbejde mellem offentlige og private sektorer om at støtte borgerne, så de kan tilpasse sig til et stadig mere komplekst og mangfoldigt samfund, udvikle en europæisk identitet, som bør supplere den nationale, regionale, lokale og individuelle identitet, og tilegne sig de færdigheder, der er behov for i et mobilt samfund, der i stigende grad er digitaliseret;

2.

støtter Kommissionens hensigt om at samordne fremskridtene i retning af det europæiske uddannelsesområde frem mod 2025 ved at fokusere på centrale udfordringer, herunder forbedring af førskoleundervisning og børnepasning, fremme af den gensidige anerkendelse af beviser for videregående uddannelse og ungdomsuddannelsesbeviser, styrket sprogindlæring, fremme af livslang læring, større mobilitet for studerende og investeringer i digitaliseringens muligheder;

3.

mener, at de uddannelsespolitiske strategier i medlemsstater og regioner bør prioritere samarbejdet på alle forvaltningsniveauer, herunder de lokale og regionale myndigheder, med det formål at skabe en balance mellem elevcentreret uddannelse af høj kvalitet baseret på velkvalificeret undervisning, innovation og digitalisering og behovene på et dynamisk arbejdsmarked i forandring inden for rammerne af princip 1 i den europæiske søjle for sociale rettigheder;

4.

fremhæver, at der skal gøres mere på alle forvaltningsniveauer for at foregribe arbejdsmarkedets behov for færdigheder og sikre passende uddannelse, almen viden, erhvervsuddannelse og livslang læring med henblik på at stimulere jobskabelsen og løse arbejdsløshedsproblemet;

5.

henstiller til et konsekvent engagement i livslang læring og støtter principperne i UNESCO's »Global Network of Learning Cities: Cork Call to Action for Learning Cities« fra 2017, hvor det anerkendes, at livslang læring spiller en central rolle for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling (1);

6.

henstiller, at EU's institutioner og medlemsstaterne med støtte fra lokale og regionale myndigheder og i samråd med interessenter gennemfører de aktuelle forslag inden for rammerne af EU's overordnede politikker for økonomisk udvikling, beskæftigelse og social beskyttelse ved at gøre strategisk brug af den flerårige finansielle ramme efter 2020, hvor specifikke uddannelsespolitikker bør formuleres mere præcist og ambitiøst. Udvalget understreger betydningen af at respektere proportionalitetsprincippet, så det sikres, at der ikke skabes nye finansielle eller administrative byrder for medlemsstaterne;

7.

bifalder indførelsen af et europæisk studiekort og de muligheder, dette giver for at fremme de studerendes mobilitet og den automatiske anerkendelse af kvalifikationer. Udvalget opfordrer Kommissionen til at overveje, om kortet kan komme til at omfatte alle lærende, og ikke kun dem på de videregående uddannelser, så mulighederne for livslang læring udvides;

8.

anerkender, at det primære ansvar for uddannelsespolitikken ligger hos medlemsstaterne, som i varierende grad har inddraget deres regionale og lokale myndigheder i tråd med deres respektive forfatningsmæssige rammer, samt at EU-tiltag i henhold til EUF-traktatens artikel 6 udelukkende bør supplere, understøtte og koordinere de tiltag, som medlemsstaterne iværksætter. EU-tiltag på dette område skal være fuldt ud berettigede set ud fra et nærheds- og proportionalitetsperspektiv, og de bør stemme overens med eksisterende rammer, værktøjer og procedurer.

Gensidig anerkendelse

9.

Det Europæiske Regionsudvalg bemærker med beklagelse de vedvarende hindringer for mobiliteten på uddannelsesområdet og tilslutter sig Kommissionens opfordring til at skabe et Europa, hvor læring, studier og forskning ikke hæmmes af landegrænser, men hvor det er normen at tilbringe en periode i en anden medlemsstat for at studere, lære eller arbejde;

10.

understreger behovet for at yde supplerende støtte til regioner, hvor de lærendes mobilitet kan hæmmes af yderligere hindringer såsom befolkningsunderskud, landlig karakter eller fattigdom;

11.

bifalder Kommissionens støtte til udveksling af bedste praksis medlemsstaterne imellem og tilskynder til, at de lokale og regionale repræsentanter inddrages som en anerkendelse af værdien af regional viden og erfaring;

12.

bifalder Kommissionens forslag om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet og opfordrer Kommissionen til at tage højde for samspillet med den territoriale udvikling i sit fremtidige arbejde, navnlig i de tilfælde, hvor lokale og regionale projekter indebærer mobilitet for faglært arbejdskraft og personale.

Den tidlige barndom

13.

Det Europæiske Regionsudvalg minder om, at begrebet »førskoleundervisning og børnepasning« rækker ud over, hvad nogle kalder førskoleundervisning, idet formålet ikke kun er at forberede børnene på skolen, men også på livet på samme måde som alle andre dele af uddannelsessystemet bidrager til denne proces;

14.

fremhæver på ny Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring, og tilskynder til, at EU og de nationale beslutningstagere i den forbindelse lægger særlig vægt på potentialet i de partnerskaber, der kan udvikles mellem nationale, regionale og lokale myndigheder, virksomheder, arbejdstagere og deres organisationer samt civilsamfundets aktører med henblik på anerkendelsen af sådanne færdigheder og kvalifikationer;

15.

udtrykker i den forbindelse sin skuffelse over, at henstillingen kun indeholder få henvisninger til familielivet og lokale initiativer, der kan have en væsentlig indvirkning på barnets tidlige udvikling. Udvalget understreger, at en helhedsorienteret og integreret tilgang har afgørende betydning;

16.

mener, at veluddannede fagfolk er en forudsætning for førskoleundervisning af høj kvalitet, og derfor bør samtlige forvaltningsniveauer, herunder de lokale og regionale myndigheder, tilskyndes til at investere tilstrækkeligt i såvel lærernes grunduddannelse som deres løbende videreuddannelse;

17.

fremhæver behovet for at arbejde for en kontinuerlig forbedring af »pasnings/pleje«-elementet i førskoleundervisning og børnepasning, herunder førskoleundervisernes rolle i opbygningen af positive relationer med børn, forældre og indbyrdes. I tråd med princip 11 i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør det sikres, at førskoleundervisning og børnepasningsordninger er til at betale for lavindkomstfamilier. Det princip i konventionen om barnets rettigheder, som fastslår, at barnets tarv bør være et primært hensyn, skal anerkendes;

18.

fremhæver behovene hos børn med særlige undervisningsbehov eller handicap, som bør have en god uddannelse med adgang til det almindelige uddannelsessystem, hvis det findes passende, og individuel støtte efter behov;

19.

bemærker de mange fordele ved at støtte foranstaltninger, der fremmer en positiv dialog mellem lærere og forældre/omsorgspersoner med det formål at styrke forbindelserne mellem skole og hjem og støtte de lærendes vellykkede integration i skolemiljøet og deres overordnede socialisering og udviklingsmuligheder;

20.

glæder sig over Kommissionens anerkendelse af den rolle, som de lokale og regionale partnere spiller i forbedringen af undervisning og læring, men bemærker imidlertid en manglende erkendelse af, at nogle lokalsamfund står over for større udfordringer end andre, f.eks. mere fjerntliggende samfund eller dem med et større antal modersmål, hvor der vil være brug for flere ressourcer og midler til at forbedre undervisning og læring for alle;

21.

fremhæver, at Kommissionen skal tage hensyn til relaterede RU-udtalelser og rådskonklusioner, herunder Rådets konklusioner om integrerede politikker for udviklingen i den tidlige barndom som et redskab til at mindske fattigdom og fremme social inklusion (2).

Sprogindlæring og -undervisning

22.

Det Europæiske Regionsudvalg er skuffet over, at dårlige sprogkundskaber anses for at være en af de største hindringer for den frie bevægelighed for personer og sammensætningen af en arbejdsstyrke, der imødekommer behovene i den europæiske økonomi. Udvalget fremhæver derfor sin støtte til en styrket sprogindlæring;

23.

bemærker, at midlerne til samhørighedspolitikken forventes at blive reduceret under den næste flerårige finansielle ramme. Udvalget giver derfor udtryk for sin bekymring for, om de disponible midler i Den Europæiske Socialfond vil være tilstrækkelige til at opfylde ambitionerne i henstillingen;

24.

er i den forbindelse skuffet over, at der i henstillingen fokuseres på læring inden for den obligatoriske undervisning frem for, at det anerkendes, at sprog udgør en vigtig del af livslang læring, herunder i de tidlige år, med henblik på fremme af integration og mobilitet, som er et område, hvor lokalsamfundets partnere og virksomheder kan deltage;

25.

fremhæver betydningen af aktivt at formidle mulighederne i de relevante EU-finansieringsprogrammer og forenkle ansøgningsprocedurerne, således at skoler og uddannelsescentre i medlemsstaterne kan drage fordel af disse.

Bruxelles, den 10. oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


(1)  http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/cork-call-action-learning-cities

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1530526890119&uri=CELEX:52018DC0270


Top