Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0419

Sag C-419/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Polen) den 26. juni 2018 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej mod Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń og Włodzimierz Lisowski

OJ C 427, 26.11.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 427/3


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Polen) den 26. juni 2018 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej mod Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń og Włodzimierz Lisowski

(Sag C-419/18)

(2018/C 427/04)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Sagsøgt: Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń og Włodzimierz Lisowski

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 3, stk. 1, artikel 6, stk. 1, samt artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (2), navnlig dette direktivs artikel 10, artikel 14, artikel 17, stk. 1, samt artikel 19, til hinder for en national ordning, som tillader sikring af en erhvervsmæssig långivers krav mod en låntager, der er forbruger, ved en ufuldstændig (blanko udstedt) egenveksel?

2)

Skal artikel 6, stk. 1, samt artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler fortolkes således, at de pålægger den ret, der skal træffe afgørelse i en sag som nævnt i første spørgsmål, en pligt til ex officio at undersøge, om bestemmelserne i den kontrakt, der ligger til grund for vekselforpligtelsen, indeholder urimelige kontraktvilkår, også i tilfælde, hvor den sagsøgende erhvervsdrivende udelukkende støtter sit krav på vekselforholdet?


(1)  EFT 1993, L 95, s. 29.

(2)  EUT 2008, L 133, s. 66.


Top