EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8952

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD) (EØS-relevant tekst.)

OJ C 315, 7.9.2018, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/25


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 315/13)

1.   

Den 30. august 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Siemens Project Ventures GmbH (»Siemens«, Tyskland), der indgår i Siemens Group (Tyskland)

STEAG Beteiligungsgesellschaft GmbH (»STEAG«, Tyskland)

STEAG GuD Herne, joint venture-selskabet (»JV«, Tyskland).

Siemens og STEAG erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over joint venture-selskabet. Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier, hvorved Siemens erhverver 50 % af aktierne og stemmerettighederne i joint venture-selskabet fra dettes nuværende eneejer, STEAG.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

STEAG er en international energileverandør, der beskæftiger sig med produktion og forsyning af elektricitet og fjernvarme samt projektudvikling, opførelse og drift af kraftværker og tekniske tjenester i forbindelse hermed.

Siemens er en global teknologikoncern, der primært beskæftiger sig med elektrificering, automatisering og digitalisering, navnlig vedrørende elproduktion og -transmission og anvendelser inden for medicin, infrastruktur og industri.

Joint venture-selskabet vil i Herne (Tyskland) opføre og drive et gas- og dampturbinekraftværk og sælge den derved producerede elektricitet og varme.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


Top