EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0402

Sag C-402/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. juni 2018 — Tedeschi Srl i eget navn og i egenskab af mandatar i en midlertidig virksomhedssammenslutning og Consorzio Stabile Istant Service i eget navn og i egenskab af deltagende selskab i en midlertidig virksomhedssammenslutning mod C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

OJ C 301, 27.8.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 301/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. juni 2018 — Tedeschi Srl i eget navn og i egenskab af mandatar i en midlertidig virksomhedssammenslutning og Consorzio Stabile Istant Service i eget navn og i egenskab af deltagende selskab i en midlertidig virksomhedssammenslutning mod C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Sag C-402/18)

(2018/C 301/24)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tedeschi Srl i eget navn og i egenskab af mandatar i en midlertidig virksomhedssammenslutning og Consorzio Stabile Istant Service i eget navn og i egenskab af deltagende selskab i en midlertidig virksomhedssammenslutning

Indstævnt: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Indstævnt og kontraappellant: C.M. Service Srl

Præjudicielt spørgsmål

Er princippet om etableringsfriheden og princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser i artikel 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 (1) og artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 (2), der ikke fastlægger begrænsninger for underentreprise og prisnedslag over for underentreprenører, samt det EU-retlige proportionalitetsprincip til hinder for anvendelsen af nationale bestemmelser om offentlige kontrakter, såsom de italienske bestemmelser i artikel 118, stk. 2 og 4, i lovdekret nr. 163 af 12. april 2006, hvorefter underentreprise ikke må overskride en andel på 30 % af den samlede kontraktværdi, og med hensyn til de i underentreprise givne tjenesteydelser skal den vindende virksomhed anvende samme enhedspriser, som fremgår af kontrakten, med et maksimalt prisnedslag på 20 %.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94, s. 65).


Top