EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0351

Sag C-351/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Jean-Louis Anita Dedroog

OJ C 294, 20.8.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201808030112050052018/C 294/263512018CJC29420180820DA01DAINFO_JUDICIAL20180530192021

Sag C-351/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Jean-Louis Anita Dedroog

Top

C2942018DA1910120180530DA0026191202

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30. maj 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Jean-Louis Anita Dedroog

(Sag C-351/18)

2018/C 294/26Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Vredegerecht te Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Sagsøgt: Jean-Louis Anita Dedroog

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 9, stk. 4, i forordning nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 ( 1 ) om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, jf. artikel 2, litra a), og artikel 3, i direktiv 93/13 ( 2 ), fortolkes således, at der altid opstår et kontraktmæssigt retsforhold mellem befordringsselskabet og passageren, selv når denne benytter sig af befordrerens tjenesteydelse uden at erhverve en rejsehjemmel?

2)

Såfremt det foregående spørgsmål skal besvares benægtende, omfatter beskyttelsen i henhold til doktrinen om urimelige vilkår også en passager, der benytter offentlig transport uden at have erhvervet en rejsehjemmel, og som ved denne handlemåde bliver forpligtet til betaling af en afgift ud over transportprisen på grundlag af befordrerens almindelige bestemmelser, der anses for almindeligt forbindende, fordi de er lovbestemte, eller fordi de er blevet bekendtgjort i en officiel publikation fra staten?

3)

Er artikel 6 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, der bestemmer, at »[m]edlemsstaterne fastsætter, at urimelige kontraktvilkår i en aftale, som en erhvervsdrivende har indgået med en forbruger, i henhold til deres nationale lovgivning ikke binder forbrugeren, og at aftalen forbliver bindende for parterne på i øvrigt samme vilkår, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår«, i alle tilfælde til hinder for, at retten kan mildne det vilkår, som anses for urimeligt, eller i stedet anvende almindelige regler?

4)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares benægtende, under hvilke omstændigheder kan den nationale ret mildne det vilkår, som anses for urimeligt, eller erstatte det ud fra almindelige regler[?]

5)

Såfremt det ovenstående spørgsmål ikke kan besvares generelt, opstår det spørgsmål, om artikel 6 i direktiv 93/13 i det tilfælde, hvor det nationale sporvejsselskab efter at have grebet en passager i at rejse uden billet sanktionerer denne efter civilretten med en afgift alene eller oven i billetprisen, og retten kommer til det resultat, at afgiften er et urimeligt vilkår som omhandlet i artikel 2, litra a), jf. artikel 3, i direktiv 93/13, er til hinder for, at retten erklærer vilkåret for ugyldigt og anvender almindelige erstatningsregler for at erstatte den skade, som det nationale sporvejsselskab har lidt?


( 1 ) – EUT L 315, s. 14.

( 2 ) – Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).

Top