EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0368

Sag C-368/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 5. juni 2018 — Frank Casteels mod Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

OJ C 285, 13.8.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807270282024582018/C 285/443682018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180605272821

Sag C-368/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 5. juni 2018 — Frank Casteels mod Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

Top

C2852018DA2710120180605DA0044271282

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 5. juni 2018 — Frank Casteels mod Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

(Sag C-368/18)

2018/C 285/44Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Frank Casteels

Sagsøgt: Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Afgørelsen vedrørende sagens realitet skal Den Europæiske Unions Domstol forelægges en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 3, i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 ( 1 ), der har følgende ordlyd:

Er den i nærværende tvist omhandlede begivenhed, dvs., at personalet i handlingsselskabet i den lufthavn, hvorfra flyet afgår, strejker, omfattet af begrebet »begivenhed« som omhandlet i præmis 22 i dom af 22. december 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), eller af begrebet en »usædvanlig omstændighed« som omhandlet i 14. betragtning til nævnte forordning, således som det er fortolket i dom af 31. januar 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), eller overlapper disse to begreber hinanden?

Skal artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at en begivenhed som den i nærværende tvist omhandlede, dvs., at personalet i handlingsselskabet i den lufthavn, hvorfra flyet afgår, strejker, anses for en begivenhed, som er et led i det transporterende luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og følgelig ikke kan kvalificeres som en »usædvanlig omstændighed«, der fritager det transporterende luftfartsselskab for forpligtelsen til at betale kompensation til passagerer i tilfælde af en aflysning af en flyvning, som skulle foretages af det pågældende luftfartstøj?

Såfremt en begivenhed, som den i nærværende tvist omhandlede, dvs., at personalet i handlingsselskabet i den lufthavn, hvorfra flyet afgår, strejker, skal anses for en »usædvanlig omstændighed«, følger det da heraf, at der for det transporterende luftfartsselskab er tale om en »usædvanlig omstændighed«, som ikke kunne have været undgået, selv om luftfartsselskabet faktisk havde truffet alle forholdsregler, som det med rimelighed kunne træffe?

Skal den omstændighed, at strejken var varslet, anses for at indebære, at en sådan begivenhed som den i hovedsagen omhandlede, dvs., at personalet i handlingsselskabet i den lufthavn, hvorfra flyet afgår, strejker, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91?


( 1 ) – EFT L 46, s. 1.

Top