EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0283

Sag C-283/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 25. april 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello og Sergio Daniel Martín Durán mod Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

OJ C 259, 23.7.2018, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060061994352018/C 259/352832018CJC25920180723DA01DAINFO_JUDICIAL20180425252511

Sag C-283/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 25. april 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello og Sergio Daniel Martín Durán mod Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Top

C2592018DA2510120180425DA0035251251

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 25. april 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello og Sergio Daniel Martín Durán mod Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

(Sag C-283/18)

2018/C 259/35Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial de Almería

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Liliana Beatriz Moya Privitello og Sergio Daniel Martín Durán

Sagsøgt: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Præjudicielle spørgsmål

1)

Indebærer anvendelsen af et af de på markedet eksisterende referenceindeks, som er officielt bekendtgjort af Banco de España (Spaniens centralbank), i forbindelse med indgåelse af aftaler om langfristede lån med pant i fast ejendom med variabel rente, at retslig prøvelse ud fra et gennemsigtighedsperspektiv er udelukket, også når der er anvendt indeks, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til den specifikke lovgivning, såfremt parterne i henhold til den nævnte lovgivning kan vælge indekset, og banken har anvendt et af indeksene uden at oplyse kunden om eksistensen af andre indeks, der kan anvendes, og som er mere fordelagtige for forbrugeren?

2)

For så vidt som den nævnte lovgivning tillader, at det referenceindeks, der skal finde anvendelse, vælges blandt de indeks, som er fastsat, kan nationale forskrifter som dem, der finder anvendelse i hovedsagen (dvs., bl.a. og hovedsagelig, Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (bekendtgørelse af 5.5.1994 om gennemsigtige finansielle betingelser for lån med pant i fast ejendom), Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (bekendtgørelse EHA/2899/2011 af 28.10.2011 om gennemsigtighed og beskyttelse af kunder, der erhverver banktjenester), Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (Banco de Españas cirkulære 5/2012 af 27.6.2012 til kreditinstitutter og betalingstjenesteudbydere om gennemsigtighed i forbindelse med banktjenester og ansvarlig långivning) til gennemførelse af Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (lov nr. 10/2014 af 26.6.2014 om kreditinstitutters struktur, tilsyn med disse og deres solvens) eller dens forløber, artikel 48 i Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (lov nr. 26/1988 af 29.7.1988 om regler for og kontrol med kreditinstitutter), da anses for »love eller bindende administrative bestemmelser« i forbindelse med indgåelse af aftaler om langfristede lån med pant i fast ejendom med variabel rente, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF ( 1 )?


( 1 ) – Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).

Top