EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0277

Sag C-277/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) den 24. april 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda mod Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

OJ C 259, 23.7.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060311994062018/C 259/312772018CJC25920180723DA01DAINFO_JUDICIAL20180424222322

Sag C-277/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) den 24. april 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda mod Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Top

C2592018DA2220120180424DA0031222232

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) den 24. april 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda mod Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Sag C-277/18)

2018/C 259/31Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda

Sagsøgt: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er det foreneligt med EU-retten — navnlig direktiv 2001/95 ( 1 ), artikel 28 EF og 30 EF (som nævnt i dette direktiv) og direktiv 87/357 ( 2 ) — når en national ordning, som den i Portugal, der fremgår af lovdekret nr. 69/2005 af 17. marts 2005 og lovdekret nr. 150/90 af 10. maj 1990, som ud over at forbyde markedsføring af produkter, der kan bringe forbrugernes sundhed og sikkerhed i fare, fordi de kan forveksles med levnedsmidler, ligeledes forbyder markedsføring af produkter, som på grund af deres udseende kan forveksles med andre produkter (navnlig legetøj), idet de under almindelige eller rimeligt forudsigelige anvendelsesbetingelser kan bringe forbrugernes, navnlig børns, sundhed og sikkerhed i fare?

2)

Er artikel 34 TEUF og 36 TEUF til hinder for anvendelsen af en lovtekst i national ret, der på nationalt område forbyder ikke alene markedsføring af produkter, der kan forveksles med levnedsmidler, hvilket er i overensstemmelse med det nævnte direktivs artikel 1, stk. 2, men ligeledes andre produkter, hvis udseende kan bevirke, at forbrugerne anvender dem på en anden måde end den, de blev fremstillet til, også selv om de ikke udgør farlige præparater som omhandlet i artikel 2 i direktiv 1999/45 ( 3 )?


( 1 ) – EFT 2002, L 11, s. 4

( 2 ) – Rådets direktiv 87/357/EØF af 25.6.1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed (JO L 192, p. 49).

( 3 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31.5.1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200, s. 1).

Top