Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0147

Sag C-147/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 23. februar 2018 — Banco Mare Nostrum S.A. mod Ignacio Jesús Berenguel Nieto og Carmen Sonia Salinas López

OJ C 166, 14.5.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 166/21


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 23. februar 2018 — Banco Mare Nostrum S.A. mod Ignacio Jesús Berenguel Nieto og Carmen Sonia Salinas López

(Sag C-147/18)

(2018/C 166/28)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial de Almería

Parter i hovedsagen

Appellant: Banco Mare Nostrum S.A.

Indstævnte: Ignacio Jesús Berenguel Nieto og Carmen Sonia Salinas López

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er den omstændighed, at det ved dom er fastslået, at et urimeligt kontraktvilkår ikke er bindende, som omhandlet i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1), til hinder for, at samtlige virkninger, som anerkendes ved [Domstolens dom af 21. december 2016, Gutiérrez Naranjo m.fl., sag C-154/15, C-307/15 og C-308/15, EU:C:2016:980], finder anvendelse?

2)

Er anvendelsen af den restituerende virkning af et kontraktvilkår, der er erklæret urimeligt, som omhandlet i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, påvirket, begrænset eller udelukket i medfør af dispositionsprincippet, forhandlingsprincippet, princippet om materiel retskraft og forbuddet mod reformatio in pejus?

3)

Er den kompetence, der tilkommer en ret i anden instans, begrænset af den omstændighed, at den i første instans afsagte dom har tillagt konstateringen af, at der foreligger et urimeligt kontraktvilkår, begrænset virkning, men denne dom ikke er blevet appelleret af forbrugeren, men derimod kun af den erhvervsdrivende, som er den konciperende part, med henblik på at anfægte, at vilkåret er urimeligt, eller at konstateringen af, at vilkåret er urimeligt, har nogen som helst virkning?

4)

Omfatter den kompetence, der tilkommer en ret i anden instans, muligheden for at drage alle de konsekvenser, der er fastsat i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 og den retspraksis, som fortolker dette, også i en situation, hvor forbrugerens oprindelige påstand i stævningen ikke omfatter samtlige konsekvenser, der er forbundet med konstateringen af, at det omhandlede vilkår er urimeligt?


(1)  EFT L 95 af 21.4.1993.


Top