EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0120

Sag C-120/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spanien) den 13. februar 2018 — Orange España S.A.U.mod Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

OJ C 161, 7.5.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/35


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spanien) den 13. februar 2018 — Orange España S.A.U.mod Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Sag C-120/18)

(2018/C 161/39)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Orange España S.A.U.

Sagsøgt: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Præjudicielle spørgsmål

1)

Giver artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/20/EF i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (1) mulighed for en fortolkning, hvorefter en medlemsstat kan pålægge telekommunikationsoperatørerne en årlig afgift som den, der er fastsat i artikel 5 i ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (lov 8/2009 af 28.8. om finansiering af RTVE), med henblik på at bidrage til finansieringen af [Corporación de Radio y Televisión Española], henset til den positive påvirkning af telekommunikationssektoren, som følger af den nye lovgivning i tv-sektoren og den audiovisuelle sektor, og navnlig ved udvidelsen af fastnet- og mobilbredbåndstjenesterne samt ved fjernelsen af reklamer og afkald på betalingsindhold eller -adgang [begrænset til RTVE], når der tages hensyn til følgende foreliggende omstændigheder:

at det ved denne nye retlige ordning ikke er blevet begrundet eller i det pågældende finansår er blevet godtgjort, at de nævnte virksomheder har oplevet denne positive påvirkning direkte eller indirekte,

at denne afgift fastsættes til 0,9 % af de registrerede bruttodriftsindtægter for det tilsvarende år og ikke [beregnes] på grundlag af indtægterne fra leveringen af audiovisuelle og reklametjenester, af den stigning, der er skabt heraf, eller af den fortjeneste, som denne aktivitet medfører. Denne afgift [org. s. 13] udgør en opkrævning fastsat i artikel 5 i ley 8/2009 i dens oprindelige affattelse og ikke kan være begrundet i forhold til den pågældende audiovisuelle tjeneste, idet [den nævnte artikel 5] udgør hjemmelen for det afslag på sagsøgerens anmodninger om tilbagebetaling af uberettigede betalinger og berigtigelse af afgiftsangivelserne i den anfægtede afgørelse, der er genstand for nærværende forvaltningsretlige søgsmål?

2)

Er den afgift, der er pålagt telekommunikationsvirksomheder, som opererer i Spanien på et område, der er større end en selvstyrende region, forholdsmæssig, som krævet i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/20/EF, når der henses til den i artikel 5 i lov nr. 8/2009 fastsatte beregningsmetode, hvortil der er blevet henvist?

3)

Er den ved artikel 5 i Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (lov 8/2009 af 28.8. om finansiering af RTVE) pålagte afgift transparent, som krævet i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2002/20/EF og i bilaget hertil, når der ikke er kendskab til hvilken konkret virksomhed, som udøves af [Corporación de Radio y Televisión Española] i egenskab af forsyningspligtig virksomhed eller public service-tjeneste?


(1)  EFT L 108, s. 21.


Top