Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0690

Sag C-690/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. december 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH mod Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

OJ C 112, 26.3.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. december 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH mod Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Sag C-690/17)

(2018/C 112/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ÖKO-Test Verlag GmbH

Sagsøgt: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Præjudicielle spørgsmål

1)

Udgør det en ulovlig udnyttelse af et individuelt varemærke som omhandlet i EF-varemærkeforordningens (1) og EU-varemærkeforordningens (2) artikel 9, stk. 1, andet punktum, litra b), eller varemærkedirektivets (3) artikel 5, stk. 1, andet punktum, litra a), når

det individuelle varemærke er anbragt på en vare, for hvilken det individuelle varemærke ikke er beskyttet,

tredjemands anbringelse af det individuelle varemærke opfattes af markedet som et såkaldt testmærke, dvs. i den betydning, at varen er produceret og markedsført af en tredjemand, som ikke står under varemærkeindehaverens kontrol, men at varemærkeindehaveren har testet denne vare med hensyn til bestemte egenskaber og på grundlag heraf vurderet den med et bestemt resultat, som står angivet på testmærket,

og det individuelle varemærke bl.a. er registreret for »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser, særlig med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater samt ved hjælp af kvalitetsbedømmelse«?

2)

Såfremt Domstolen besvarer spørgsmål 1 benægtende:

Udgør det en ulovlig udnyttelse som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, andet punktum, litra c), og varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, når

det individuelle varemærke kun er velkendt som testmærke — beskrevet under spørgsmål 1 — og

det individuelle varemærke anvendes af tredjemand som testmærke?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).


Top