EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0708

Sag C-708/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarien) den 19. december 2017 — EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD mod Nikolina Stefanova Dimitrova

OJ C 94, 12.3.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 94/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarien) den 19. december 2017 — EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD mod Nikolina Stefanova Dimitrova

(Sag C-708/17)

(2018/C 094/13)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Rayonen sad Asenovgrad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD

Sagsøgt: Nikolina Stefanova Dimitrova

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. april 2006 (1) til hinder for fjernvarmeselskabets mulighed for at forlange betaling for den forbrugte varmeenergi, der afgives af fjernvarmeinstallationen i en fællesejet bygning, i forhold til ejerlejlighedernes opvarmelige volumen i henhold til grundplanen, uden at tage hensyn til den mængde varmeenergi, der faktisk er afgivet i den enkelte ejerlejlighed?

2)

Er en national bestemmelse forenelig med direktiv 2011/83/EU (2), hvorefter forbrugerne, som er ejere af lejligheder i bygninger, som er omfattet af bestemmelserne om fællesejede bygninger, er forpligtet til at betale vederlaget for den ikke benyttede varmeenergi, der er leveret af bygningens fjernvarmeinstallation, når de har indstillet benyttelsen af varmeenergien, idet de har afskaffet varmeapparaterne i deres lejligheder eller fjernvarmeselskabets medarbejdere efter deres ønske har afbrudt varmeapparatets mulighed for at afgive varme?

3)

Skaber en sådan national bestemmelse en urimelig handelspraksis som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF (3) af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5.4.2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF (EUT 2006, L 114, s. 64).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L 304, s. 64).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT 2005, L 149, s. 22).


Top