Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0716

Sag C-716/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 22. december 2017, A

OJ C 83, 5.3.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 22. december 2017, A

(Sag C-716/17)

(2018/C 083/20)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Part

A

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 45 TEUF, således som bestemmelsen efter EU-Domstolens dom af 8. november 2012 i sag C-461/11 (1) er fortolket, til hinder for en værnetingsregel som den danske, der har til formål at sikre, at den ret, som behandler gældssaneringen, har kendskab til og kan inddrage de konkrete socioøkonomiske forhold, hvorunder skyldneren og dennes familie lever og må antages fremadrettet at leve, ved sin vurdering, samt at vurderingen kan ske efter på forhånd fastlagte kriterier, der fastlægger, hvad der kan anses for en acceptabel beskeden levefod under gældssaneringen?

Hvis spørgsmål l besvares således, at begrænsningen ikke kan anses for retfærdiggjort, anmodes EU-Domstolen om at oplyse:

2)

om artikel 45 TEUF skal fortolkes således, at den også i en situation som den foreliggende har direkte virkning mellem private, således at private kreditorer skal tåle nedsættelse eller bortfald af den gæld, en skyldner, der er flyttet til udlandet, har til dem.


(1)  Domstolens dom af 8. november 2012, ECLI:EU:C:2012:704


Top