Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0680

Sag C-680/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht (Nederlandene) den 5. december 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan og Kamalaranee Vethanayagam mod Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 63, 19.2.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht (Nederlandene) den 5. december 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan og Kamalaranee Vethanayagam mod Minister van Buitenlandse Zaken

(Sag C-680/17)

(2018/C 063/12)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan og Kamalaranee Vethanayagam

Sagsøgt: Minister van Buitenlandse Zaken

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er visumkodeksens artikel 32, stk. 3 (1), til hinder for, at en referenceperson som den pågældende med hensyn til sagsøgernes visumansøgning i eget navn har en klage- og søgsmålsmulighed over for afslaget på visum?

2)

Skal repræsentationen, således som den er reguleret i visumkodeksens artikel 8, stk. 4, forstås således, at ansvaret (også) forbliver hos den repræsenterede stat, eller overdrages ansvaret fuldstændigt til den repræsenterende stat således, at den repræsenterede stat ikke længere selv har kompetence?

3)

Såfremt begge de repræsentationsformer, der omhandles under II, er mulige efter visumkodeksens artikel 8, stk. 4, litra d), hvilken medlemsstat skal da anses for at have truffet den endelige afgørelse som omhandlet i visumkodeksens artikel 32, stk. 3?

4)

Er en fortolkning af visumkodeksens artikel 8, stk. 4, og artikel 32, stk. 3, hvorefter visumansøgere kun kan anfægte et afslag på deres ansøgninger ved en forvaltningsmyndighed eller ved en ret i den repræsenterende stat og ikke i den stat, som der er søgt om visum til, i overensstemmelse med adgangen til effektive retsmidler i chartrets artikel 47’s forstand? Har det betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, at den foreskrevne procedure sikrer, at ansøgeren har ret til at blive hørt, at han har ret til en sagsbehandling på et af medlemsstaternes sprog, at størrelsen af forvaltningsafgifter og retsgebyrer for klage- og søgsmålsprocedurer ikke er uforholdsmæssige for ansøgeren, og at der er mulighed for betalt retshjælp? Har det, henset til statens skønsmargen i visumsager, betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, om en schweizisk ret har en sådan viden om den nederlandske situation, at den kan sikre adgangen til effektive retsmidler?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13.7.2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT 2009, L 243, s. 1).


Top