Help Print this page 

Document 62017CN0634

Title and reference
Sag C-634/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 13. november 2017 — ReFood GmbH & Co. KG mod Landwirtschaftskammer Niedersachsen

OJ C 52, 12.2.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 13. november 2017 — ReFood GmbH & Co. KG mod Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Sag C-634/17)

(2018/C 052/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ReFood GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Præjudicielle spørgsmål

Følgende spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 1, stk. 3, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (1) af 14. juni 2006 om overførsel af affald forelægges til præjudiciel afgørelse:

1)

Skal bestemmelsen fortolkes som en anvendelsesudelukkelse, som gælder for alle overførsler, der i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 (2) er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Skal bestemmelsen fortolkes som en anvendelsesudelukkelse, der gælder for overførsler, for hvilke der i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 — også sammenholdt med gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011 (3) — gælder regler for indsamling, transport, identifikation og sporbarhed?

3)

Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende:

Skal bestemmelsen fortolkes som en anvendelsesudelukkelse, som kun gælder for overførsler, hvor det drejer sig om godkendelsespligtige afsendelser i henhold til artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009?


(1)  EUT L 190, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21.10.2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25.2.2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54, s. 1).


Top