Help Print this page 

Document 62017CN0624

Title and reference
Sag C-624/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Den Haag (Nederlandene) den 6. November 2017 — straffesag mod Tronex BV

OJ C 32, 29.1.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Den Haag (Nederlandene) den 6. November 2017 — straffesag mod Tronex BV

(Sag C-624/17)

(2018/C 032/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof Den Haag

Tiltalt i straffesagen

Tronex BV

Præjudicielle spørgsmål

1)

a)

Skal en detailhandler, som leverer en genstand, som en forbruger har returneret til ham, eller en genstand, som er blevet overflødig i hans sortiment, tilbage til sin leverandør (det være sig importøren, engroshandleren, distributøren, producenten eller en anden, som han har modtaget genstanden fra) anses for at være en indehaver, der skiller sig af med genstanden som omhandlet i rammedirektivets (1) artikel 3, nr. 1)?

b)

Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1) a, om der herved er tale om en genstand, som har en mangel eller en defekt, der er nem at afhjælpe?

c)

Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1) a, om der herved er tale om en genstand, der har en mangel eller en defekt af et sådant omfang eller betydning, at genstanden som følge heraf ikke længere er egnet til eller kan bruges til sit oprindelige formål?

2)

a)

Skal en detailhandler eller en leverandør, som videresælger en genstand, som en forbruger har returneret til ham, eller en genstand, som er blevet overflødig i hans sortiment, til en opkøber (af restpartier), anses for at være en indehaver, der skiller sig af med genstanden som omhandlet i rammedirektivets artikel 3, nr. 1)?

b)

Har størrelsen af den købspris, som opkøberen skal betale til detailhandleren eller leverandøren, betydning for besvarelsen af spørgsmål 2) a?

c)

Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 2) a, om der er tale om en genstand, som har en mangel eller en defekt, der er nem at afhjælpe?

d)

Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 2) a, om der er tale om en genstand, der har en mangel eller en defekt af et sådant omfang eller betydning, at genstanden som følge heraf ikke længere er egnet til eller kan bruges til sit oprindelige anvendelsesformål?

3)

a)

Skal en opkøber, der til en (udenlandsk) tredjemand videresælger hos detailhandlere eller leverandører opkøbte varer, der er returneret af forbrugere og/eller blevet overflødige, anses for at være en indehaver, der skiller sig af med genstanden som omhandlet i rammedirektivets artikel 3, nr. 1)?

b)

Har størrelsen af den købspris, som tredjemanden skal betale til opkøberen, betydning for besvarelsen af spørgsmål 3) a?

c)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 3) a, om varepartiet også indeholder varer, som har en mangel eller en defekt, der er nem at afhjælpe?

d)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 3) a, om varepartiet også indeholder varer, der har en mangel eller en defekt af et sådant omfang eller betydning, at den omhandlede genstand som følge heraf ikke længere er egnet til eller kan bruges til sit oprindelige anvendelsesformål?

e)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 3) c, eller spørgsmål 3) d, hvilken procentsats de defekte varer udgør af hele det parti, der er videresolgt til tredjemanden? I bekræftende fald, hvilken procentsats er da afgørende?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.11.2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT 2008, L 312, s. 3)


Top