EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0120(01)

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

OJ C 21, 20.1.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 21/3


Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

(2018/C 21/03)

Offentliggørelsen af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 6, nr. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (1), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 39 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres hver måned.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ændrer de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

De vejledende beløb, der er fastsat i § 13 i lov nr. 326/1999 Coll. om udlændinges ophold på Den Tjekkiske Republiks område, som ændret, i forbindelse med § 5 i lov nr. 110/2006 Coll. om leve- og eksistensminimum, som ændret. De afhænger af det aktuelle eksistensminimum og varierer i forhold til varigheden af det forventede kortvarige ophold på Den Tjekkiske Republiks område:

For ophold på højst 30 dage — 0,5 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) for hver dag under opholdet, dvs. 1 100 CZK pr. dag.

For ophold på over 30 dage — 15 gange eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK), dvs. 33 000 CZK. Dette beløb øges med det dobbelte af eksistensminimummet for hver hele måneds forventet ophold på området, dvs. plus 4 400 CZK for hver måned;

Tredjelandsstatsborgere under 18 år skal kunne dokumentere, at de råder over halvdelen af ovennævnte beløb.

Vurderingen af, om en tredjelandsstatsborger råder over tilstrækkelige subsistensmidler kan baseres på de kontanter, kreditkort eller rejsechecks, tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af eller et dokument, der bekræfter betalingen af tjenester i forbindelse med opholdet på området, eller et dokument, der bekræfter, at disse tjenester vil være gratis. Erklæringer vedrørende sponsorering og garantierklæringer fra en vært (i form af en indbydelse, der er certificeret af tjekkisk politi — se bilag 33 i Schengenvejledningen) kan også udgøre dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler.

En tredjelandsstatsborger, der ønsker at studere på Den Tjekkiske Republiks område, kan som bevis for, at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til dækning af opholdet, fremlægge et tilsagn fra en statslig myndighed eller en retlig enhed om, at denne vil dække den pågældendes ophold ved at tilvejebringe midler svarende til eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) for 1 måneds forventet ophold eller et dokument, hvori det bekræftes, at alle udgifter i forbindelse med vedkommendes studier og ophold vil blive dækket af den modtagende organisation (læreanstalt). Hvis det beløb, der nævnes i tilsagnet, ikke når op på dette beløb, er tredjelandsstatsborgeren forpligtet til at fremlægge et dokument, der beviser, at vedkommende er i besiddelse af midler svarende til forskellen mellem eksistensminimummet (aktuelt beløb — november 2017 — 2 200 CZK) og beløbet i tilsagnet for den periode, vedkommendes ophold forventes at vare, dog højst 6 gange eksistensminimummet (på nuværende tidspunkt 13 200 CZK). Dokumentet om midler til ophold kan erstattes af en afgørelse eller en aftale om tildeling af tilskud som krævet i medfør af en international traktat, som Den Tjekkiske Republik er bundet af.

Fortegnelse over tidligere publikationer

 

EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19

 

EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22

 

EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18

 

EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38

 

EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19

 

EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8

 

EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7

 

EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5

 

EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6

 

EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8

 

EUT C 203 af 9.7.2011, s. 16

 

EUT C 11 af 13.1.2012, s. 13

 

EUT C 72 af 10.3.2012, s. 44

 

EUT C 199 af 7.7.2012, s. 8

 

EUT C 298 af 4.10.2012, s. 3

 

EUT C 56 af 26.2.2013, s. 13

 

EUT C 98 af 5.4.2013, s. 3

 

EUT C 269 af 18.9.2013, s. 2

 

EUT C 57 af 28.2.2014, s. 1

 

EUT C 152 af 20.5.2014, s. 25

 

EUT C 224 af 15.7.2014, s. 31

 

EUT C 434 af 4.12.2014, s. 3

 

EUT C 447 af 13.12.2014, s. 32

 

EUT C 38 af 4.2.2015, s. 20

 

EUT C 96 af 11.3.2016, s. 7

 

EUT C 146 af 26.4.2016, s. 12.

 

EUT C 248 af 8.7.2016, s. 12.

 

EUT C 111 af 8.4.2017, s. 11.


(1)  Se listen over oplysninger, der tidligere er offentliggjort, nederst i denne ajourføring.


Top