Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0516

Sag C-516/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. august 2017 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck

OJ C 392, 20.11.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. august 2017 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck

(Sag C-516/17)

(2017/C 392/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Spiegel Online GmbH

Sagsøgt: Volker Beck

Præjudicielle spørgsmål

1)

Giver de EU-retlige bestemmelser om undtagelserne fra eller indskrænkningerne i disse rettigheder i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF (1) et spillerum ved gennemførelsen i national ret?

2)

På hvilken måde skal der ved fastsættelsen af rækkevidden af de i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsmændenes eneret til reproduktion (artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF) og til overføring af deres værker til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF), tages hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU’s charter om grundlæggende rettigheder?

3)

Kan de grundlæggende rettigheder informationsfrihed (artikel 11, stk. 1, andet punktum, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) eller pressefrihed (artikel 11, stk. 2, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) begrunde undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsmændenes eneret til reproduktion (artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF) og til overføring af deres værker til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF), uden for de i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser eller indskrænkninger?

4)

Skal tilrådighedsstillelsen for almenheden af ophavsretligt beskyttede værker på en pressevirksomheds internetportal ikke anses for redegørelse for dagsbegivenheder — der ikke kræver tilladelse — i henhold til artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, i direktiv 2001/29/EF, fordi det var muligt for og med rimelighed kunne forventes af pressevirksomheden, at den inden tilrådighedsstillelsen for almenheden af ophavsmandens værker indhentede dennes samtykke?

5)

Er der ikke tale om en offentliggørelse til brug for citater i henhold til artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29/EF, hvis citerede tekstværker eller dele deraf ikke — f.eks. gennem indrykninger eller fodnoter — integreres uadskilleligt i den nye tekst, men derimod gøres tilgængelig for almenheden på internettet som et link til pdf-filer, der kan downloades, uafhængigt af den nye tekst?

6)

Skal der i forbindelse med spørgsmålet om, hvornår et værk allerede er gjort tilgængeligt for almenheden på lovlig vis som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29/EF, tages udgangspunkt i, om dette værk i sin konkrete udformning tidligere allerede har været offentliggjort med ophavsmandens samtykke?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10).


Top