Help Print this page 

Document 62017CN0516

Title and reference
Sag C-516/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. august 2017 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck

OJ C 392, 20.11.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. august 2017 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck

(Sag C-516/17)

(2017/C 392/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Spiegel Online GmbH

Sagsøgt: Volker Beck

Præjudicielle spørgsmål

1)

Giver de EU-retlige bestemmelser om undtagelserne fra eller indskrænkningerne i disse rettigheder i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF (1) et spillerum ved gennemførelsen i national ret?

2)

På hvilken måde skal der ved fastsættelsen af rækkevidden af de i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsmændenes eneret til reproduktion (artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF) og til overføring af deres værker til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF), tages hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU’s charter om grundlæggende rettigheder?

3)

Kan de grundlæggende rettigheder informationsfrihed (artikel 11, stk. 1, andet punktum, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) eller pressefrihed (artikel 11, stk. 2, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) begrunde undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsmændenes eneret til reproduktion (artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF) og til overføring af deres værker til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF), uden for de i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser eller indskrænkninger?

4)

Skal tilrådighedsstillelsen for almenheden af ophavsretligt beskyttede værker på en pressevirksomheds internetportal ikke anses for redegørelse for dagsbegivenheder — der ikke kræver tilladelse — i henhold til artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, i direktiv 2001/29/EF, fordi det var muligt for og med rimelighed kunne forventes af pressevirksomheden, at den inden tilrådighedsstillelsen for almenheden af ophavsmandens værker indhentede dennes samtykke?

5)

Er der ikke tale om en offentliggørelse til brug for citater i henhold til artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29/EF, hvis citerede tekstværker eller dele deraf ikke — f.eks. gennem indrykninger eller fodnoter — integreres uadskilleligt i den nye tekst, men derimod gøres tilgængelig for almenheden på internettet som et link til pdf-filer, der kan downloades, uafhængigt af den nye tekst?

6)

Skal der i forbindelse med spørgsmålet om, hvornår et værk allerede er gjort tilgængeligt for almenheden på lovlig vis som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29/EF, tages udgangspunkt i, om dette værk i sin konkrete udformning tidligere allerede har været offentliggjort med ophavsmandens samtykke?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10).


Top