EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0511

Sag C-511/16: Sag anlagt den 29. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

OJ C 441, 28.11.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/13


Sag anlagt den 29. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

(Sag C-511/16)

(2016/C 441/17)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. van Beek og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, idet det ikke inden den 1. juni 2015 har udstedt alle de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv, eller i det mindste ikke har givet Kommissionen meddelelse herom.

Storhertugdømmet Luxembourg pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF dagsbøder à 8 710 EUR regnet fra datoen for afsigelsen af Domstolens dom i nærværende sag for overtrædelse af forpligtelsen til at meddele gennemførelsesforanstaltninger til direktiv 2014/27/EU.

Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af direktivet udløb den 1. juni 2015.

Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sin forpligtelse til at meddele gennemførelsesforanstaltninger inden for den gennemførelsesfrist, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2014/27/EU.


Top