EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX0422(01)

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Fusionskontrol på mødet den 21. januar 2016 om et udkast til afgørelse i sag M.7637 Liberty Global/BASE Belgium — Referent: Den Tjekkiske Republik

OJ C 141, 22.4.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/3


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Fusionskontrol på mødet den 21. januar 2016 om et udkast til afgørelse i sag M.7637 Liberty Global/BASE Belgium

Referent: Den Tjekkiske Republik

(2016/C 141/04)

Fusion

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion er en fusion som defineret i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion har EU-dimension i henhold til fusionsforordningens artikel 1, stk. 2.

Relevante markeder

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i dens afgrænsning af de relevante produktmarkeder og de relevante geografiske markeder i udkastet til afgørelse.

Vurdering af konkurrenceforholdene

Horisontale virkninger

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis giver anledning til ikke-koordinerede horisontale virkninger, der i betydelig grad vil hæmme den effektive konkurrence på detailmarkedet for mobiltelekommunikation i Belgien.

5.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis ikke fører til en væsentlig begrænsning af den effektive konkurrence på detailmarkederne for fastnettelekommunikationstjenester i Belgien (dvs. i) detailmarkedet for TV-tjenester, ii) detailmarkedet for fastnetinternettjenester og iii) detailmarkedet for fastnettelefoni), da betingelserne for, at en fusion med en potentiel konkurrent får væsentlige konkurrencebegrænsende virkninger, ikke er opfyldt.

Vertikale virkninger

6.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis ikke giver anledning til vertikale virkninger (inputafskærmning) ved at udelukke detailleverandører af mobiltelekommunikation i Belgien fra engrosaccess og -originering på mobilnet i Belgien.

7.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis ikke giver anledning til vertikale virkninger (inputafskærmning) ved at udelukke i) detailleverandører af fastnettelekommunikationstjenester (dvs. fastnettelefoni, fastnetinternet og TV-tjenester) og ii) detailleverandører af pakker med fastnet- og mobiltelekommunikation i Belgien fra engrosaccess til Telenets kabelnet.

8.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis ikke giver anledning til vertikale virkninger (inputafskærmning) ved at udelukke detailleverandører af mobiltelekommunikation i Belgien fra adgang til i) engrosmarkedet for lejede faste kredsløb, ii) engrosmarkedet for indenlandsk transit af opkald og iii) engrosmarkedet for terminering og hosting af opkald til ikke-geografiske numre.

Konglomeratvirkninger

9.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion sandsynligvis ikke giver anledning til konglomeratvirkninger ved at udelukke konkurrenter til den fusionerede enhed på i) detailmarkedet for mobiltelekommunikation, ii) detailmarkedet for TV-tjenester, iii) detailmarkedet for fastnetinternettjenester og iv) detailmarkedet for fastnettelefoni som følge af den fusionerede enheds bundtning af disse fastnet- og mobiltjenester.

Tilsagn

10.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at de endelige tilsagn, der blev afgivet af den anmeldende part den 18. december 2015, er tilstrækkelige til at afhjælpe eventuelle konkurrenceproblemer i forbindelse med den planlagte fusion med hensyn til ikke-koordinerede horisontale virkninger af den planlagte fusion på det belgiske detailmarked for mobiltelekommunikation.

11.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion under forudsætning af fuldstændig overholdelse af de endelige tilsagn ikke i betydelig grad vil hæmme effektiv konkurrence på det indre marked eller en væsentlig del heraf.

12.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den planlagte fusion bør erklæres forenelig med det indre marked og EØS-aftalen i henhold til fusionsforordningens artikel 2, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, og EØS-aftalens artikel 57.


Top