EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/362/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst)

OJ C 362, 31.10.2015, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/17


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/10)

1.

Den 23. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CEP IV Garden Sàrl, som er oprettet med henblik på opkøb og kontrolleres af fonde, der er tilknyttet Carlyle-koncernen (»Carlyle«, Luxembourg), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over PA Consulting Group Ltd. (»PA Consulting«, Det Forenede Kongerige), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Carlyle: forvalter fonde, der investerer globalt på tværs af fire investeringskategorier: i) corporate private equity (opkøb og vækstkapital), ii) realaktiver (fast ejendom, infrastruktur og energi og vedvarende energikilder), iii) globale markedsstrategier (struktureret kredit, mezzaningæld, nødlidende gæld, hedgefonde og mellemmarkedsgæld) og iv) løsninger (programmer for private equity- investeringsinstitutforeninger og tilhørende saminvesteringer og sekundære aktiviteter).

—   PA Consulting: leverer en bred vifte af virksomhedsrådgivningstjenester til topledelsen i forskellige brancher i både den offentlige og den private sektor. PA har sit hovedkvarter i London og kontorer i Amerika, Europa, de nordiske lande, Golflandene og det bredere Mellemøsten og Nordafrika, samt Asien og Stillehavsområdet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top