EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/155/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

EUT C 155 af 1.6.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 155/09

1.

Den 25. maj 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Telefonaktiebolaget LM Ericsson (»Ericsson« — Sverige) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over forretningsområdet Broadcasting Services hos Technicolor SA (»Technicolor« — Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b). Særlig erhverver Ericsson gennem helejede datterselskaber i Ericsson-koncernen samtlige udstedte aktier og stemmerettigheder til i) Technicolor Networks Services France SAS, ii) Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, iii) Technicolor Broadcast Services UK Ltd, iv) Technicolor Network Services UK Ltd og v) Technicolor Distribution Services UK Ltd (under et benævnt »forretningsområdet Technicolor Broadcasting Services«).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Ericsson: er en international leverandør af udstyr, teknologi og tjenester til mobil- og fastnetnetværksoperatører, herunder mobil netværksteknologi til 2G, 3G og 4G. Selskabet leverer også tjenester til udsendelse af radio og tv i Sverige

Forretningsområdet Technicolor Broadcasting Services: er en del af den internationale franske virksomhed Technicolor (tidligere Thomson SA og Thomson Multimedia). Virksomheden leverer styrede sendetjenester, i særdeleshed løsninger til kommunikations-, medie- og underholdningsindustrien med henblik på at producere, styre, efterbehandle, levere og give adgang til videomateriale. Technicolors aktiviteter på dette område er koncentreret i Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


Top