EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/279/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland) EØS-relevant tekst

OJ C 279, 23.9.2011, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 279/36


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 279/09

1.

Den 15. september 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Hansa Milch AG (»Hansa«, Tyskland), der tilhører Arla Foods Amba (»Arla«, Danmark) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Allgäuland-Käsereien GmbH og AL Dienstleistungs-GmbH (samlet benævnt »Allgäuland«, Tyskland), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Arla er et mejerikooperativ, der ejes af mælkeproducenterne. Selskabet fremstiller og sælger en række mælkeprodukter. I Tyskland er Arla hovedsagelig aktiv gennem dets datterselskab Hansa

Allgäuland er et mejerikooperativ, der producerer en række kvalitetsoste og andre mejeriprodukter, navnlig i Tyskland.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6348 — Arla Foods/Allgäuland sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).


Top