EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/279/07

MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse — Indkaldelse af forslag — EACEA/21/11 — Støtte til udvikling af produktionsprojekter — Fiktioner, kreative dokumentarfilm og animationsfilm — Individuelle projekter, slate funding og slate funding 2

OJ C 279, 23.9.2011, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 279/30


MEDIA 2007 — UDVIKLING, DISTRIBUTION, MARKEDSFØRING OG UDDANNELSE

Indkaldelse af forslag — EACEA/21/11

Støtte til udvikling af produktionsprojekter — Fiktioner, kreative dokumentarfilm og animationsfilm — Individuelle projekter, slate funding og slate funding 2

2011/C 279/07

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007).

En af programmets målsætninger er gennem ydelse af finansiel støtte at fremme uafhængige europæiske produktionsselskabers udvikling af produktionsprojekter rettet mod det europæiske og internationale marked, inden for følgende kategorier: fiktioner, kreative dokumentarfilm og animationsfilm.

2.   Støtteberettigede ansøgere

Denne meddelelse er henvendt til europæiske selskaber, hvis aktiviteter bidrager til at realisere ovennævnte aktiviteter, og navnlig til uafhængige produktionsselskaber.

Ansøgere skal være etableret i et af følgende lande:

De 27 EU-medlemsstater

EØS-landene, Schweiz og Kroatien.

3.   Støtteberettigede aktioner

Udviklingsaktiviteter vedrørende følgende audiovisuelle værker (individuelle eller serier) er støtteberettigede:

Fiktionsprojekter af mindst 50 minutters varighed med henblik på udnyttelse i kommercielt øjemed

Kreative dokumentarfilm af mindst 25 minutters varighed (varighed pr. episode for seriers vedkommende) med henblik på udnyttelse i kommercielt øjemed

Animationsfilmprojekter af mindst 24 minutters varighed med henblik på udnyttelse i kommercielt øjemed

Udviklings- og produktionsaktiviteter vedrørende følgende kategorier af værker er ikke støtteberettigede:

live-optagelser, tv-quizzer/-konkurrencer, talkshows, realityshows, uddannelses- og undervisningsprogrammer eller »sådan gør man«-programmer

dokumentarfilm til fremme af turisme, »making of«-programmer (om nogets tilblivelse), rapporter, dyrereportager, nyhedsprogrammer og »docu-soaps«

projekter, der direkte eller indirekte fremmer budskaber, der strider mod Den Europæiske Unions politikker. Det gælder f.eks. projekter, der strider mod principperne for folkesundheden (alkohol, tobak, narkotika), respekten for menneskerettighederne, menneskers sikkerhed, ytringsfrihed osv.

projekter, der fremmer vold og/eller racisme, og/eller projekter med pornografisk indhold

værker i markedsføringsøjemed

institutionelle produktioner, der skal fremme en specifik organisation eller dennes aktiviteter.

Indkaldelsen af forslag 21/11 indeholder to tidsfrister. For at blive medtaget i den første tidsfrist skal støtteansøgningen indgives til agenturet i tidsrummet mellem datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag og den 25. november 2011. For at blive medtaget i den anden tidsfrist skal støtteansøgningen indgives til agenturet i tidsrummet mellem den 26. november 2011 og den 13. april 2012, som er slutdatoen for indkaldelsen af forslag.

Projektets længst mulige varighed er indtil den 30. juni 2014 for støtteansøgninger, der indgives inden for den første tidsfrist, og indtil den 30. november 2014 for støtteansøgninger, der indgives inden for den anden tidsfrist eller indtil datoen for start af produktionen af projektet, hvis denne indtræder først.

4.   Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt point — op til i alt 100 — på grundlag af følgende vægtning:

For det enkelte projekt

Kriterier vedrørende den ansøgende virksomhed (40 point):

Kvaliteten af udviklingsstrategien (10)

Konsekvensen i udviklingsbudgettet (10)

Kvaliteten af finansieringsstrategien (10)

Kvaliteten af distributionsstrategien (10)

Kriterier vedrørende det fremsendte projekt (60 point):

Kvaliteten af projektet (40)

Produktionspotentialet og projektets gennemførlighed (10)

Potentialet for europæisk og international distribution (10).

For slate funding og slate funding 2

Kriterier for kvalifikationerne hos den ansøgende virksomhed (60 point).

Selskabets kapacitet til at udvikle og producere på europæisk plan (15 points for slate funding — 30 points for slate funding 2);

Kvaliteten af udviklingsstrategien og konsekvensen i udviklingsbudgettet (15 points for slate funding — 10 points for slate funding 2);

Kvaliteten af finansieringsstrategien (15 points for slate funding — 10 points for slate funding 2);

Kvaliteten af distributionsstrategien (15 points for slate funding — 10 points for slate funding 2);

Kriterier vedrørende det fremsendte projekt (40 point).

Kvaliteten af projekterne (10);

Det kreative teams potentiale (10)

Produktionspotentialet og projektets gennemførlighed (10);

Potentialet for europæisk og international distribution (10).

5.   Budget

Det samlede disponible budget udgør 17 mio. EUR. Det tildelte finansielle bidrag har form af et tilskud.

Det maksimale støttebeløb, der kan tildeles til et enkelt projekt, er mellem 10 000 EUR og 60 000 EUR, undtagen for animationsfilm i spillefilmslængde med henblik på filmudgivelse, hvor det maksimale beløb er 80 000 EUR. Den bevilgede støtte kan under ingen omstændigheder overstige 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter, som fremsendes af producenten (60 % for projekter, der har til formål at fremme den kulturelle mangfoldighed i Europa).

Det maksimale støttebeløb er i forbindelse med slate funding og slate funding 2 på mellem 70 000 EUR og 190 000 EUR. Den bevilgede støtte kan under ingen omstændigheder overstige 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter, som fremsendes af producenten.

Organet forbeholder sig ret til ikke at uddele alle de disponible midler.

6.   Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være indsendt til Forvaltningsorganet Eacea via det elektroniske ansøgningsskema og ved indsendelse af en udprintet papir version, senest den 25. november 2011 eller den 13. april 2012 (se punkt 3) til følgende adresse:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA

Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kun ansøgninger, som er indgivet på det officielle ansøgningsskema og behørigt underskrevet af den person, som har beføjelse til at indgå forpligtelser på ansøgerorganisationens vegne, vil blive taget i betragtning.

Ansøgninger, der indsendes pr. fax eller e-mail, tages ikke i betragtning.

7.   Fuldstændige oplysninger

Ansøgningsskemaerne og den fuldstændige udgave af retningslinjerne findes på følgende webadresse: http://www.ec.europa.eu/media

Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med kravene i retningslinjerne og indsendes ved hjælp af de dertil beregnede ansøgningsskemaer.


Top