EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/031/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 31, 7.2.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/12)

1.

Den 30. januar 2009 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Atlantia S.p.A. (Italien) sammen med Acciona (Spanien) erhverver fælles kontrol over dele af Itínere (Spanien), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Atlantia: betalingsmotorvej i Italien og i udlandet

Acciona: infrastruktur, energi, vand og koncessionsydelser

Itínere: de værdier, som anmeldelsen vedrører, er betalingsmotorveje i Chile.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


Top