EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) EØS-relevant tekst

OJ C 321, 29.12.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/37


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/13)

1.

Den 15. december 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Danske Bank A/S (»Danske Bank«, Danmark) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Sampo Bank plc (»Sampo Bank«, Finland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Danske Bank: finansielle tjenesteydelser, herunder forsikring, realkredit, kapitalforvaltning, børsmæglervirksomhed, boligformidling og leasing

Sampo Bank: bank- og investeringstjenester til erhvervskunder og institutionelle kunder.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


Top