EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(06)

Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen ) EØS-relevant tekst

OJ C 321, 29.12.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/28


Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (1)

(Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen«)

(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/09)

Ved ansøgning af 6. april 2006 har selskaberne Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), hvis hovedsæde er beliggende i 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (USA), og Roc Oil Company Limited, hvis hovedsæde er beliggende i 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australien), anmodet om eksklusiv tilladelse til i en periode på fem år at efterforske flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen«, på et endnu ikke nærmere bestemt areal på ca. 62 000 km2 af havbunden i den franske ø Juan de Nova's eksklusive økonomiske zone.

Perimeteren for denne tilladelse afgrænses af:

på øens østlige side den grænse, som adskiller den franske og den madagaskiske eksklusive økonomiske zone, og som skal fastlægges nærmere

på øens vestlige side den grænse, som adskiller den franske og den mozambiquiske eksklusive økonomiske zone, og som skal fastlægges nærmere.

Indgivelse af ansøgninger og tildelingskriterier

Ansøgerne, der indgav den oprindelige ansøgning, og konkurrerende ansøgere skal dokumentere, at de overholder de betingelser, som er fastsat ved artikel 3 og 4 i dekret 95-427 af 19. april 1995, med ændringer, om udvindingsrettigheder (den franske statstidende — Journal officiel de la République Française af 22. april 1995), hvis virkninger opretholdes ved artikel 63 i dekret 2006-648 af 2. juni 2006 om udvindingsrettigheder og rettigheder til underjordisk oplagring.

Interesserede virksomheder kan indsende en ansøgning i konkurrence hermed inden for en tidsfrist på 90 dage regnet fra dagen for offentliggørelsen af denne meddelelse efter den fremgangsmåde, der er angivet i »Meddelelse om opnåelse af udvindingsrettigheder for kulbrinter i Frankrig«, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 374 af 30. december 1994, s. 11, og fastsat ved dekret nr. 95-427 af 19. april 1995 med ændringer. Konkurrerende ansøgninger stiles til ministeren for minedrift på nedenstående adresse.

Den oprindelige ansøgning og de konkurrerende ansøgninger vurderes på grundlag af kriterierne for tildeling af udvindingsrettigheder, jf. artikel 5 i det nævnte dekret, og der træffes afgørelse senest to år efter den dato, hvor de franske myndigheder modtog den oprindelige ansøgning, dvs. senest den 10. april 2008.

Betingelser og krav vedrørende udøvelse og ophør af aktiviteten.

Ansøgerne henvises til artikel 79 og 79.1 i loven om minedrift »code minier« og dekret nr. 2006-649 af 2. juni 2006 vedrørende minedrift, underjordisk oplagring og tilsynet med miner og underjordisk oplagring »travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains«. (Journal officiel de la République Française af 3. juni 2006).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61 boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, (tlf. (33) 144 97 23 02, fax (33) 144 97 05 70).

De ovennævnte lovregler findes på Légifrance på adressen:

http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  EFT L 164 af 30. juni 1994.


Top