EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(05)

Offentliggørelse af ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

OJ C 321, 29.12.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/23


Offentliggørelse af ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2006/C 321/08)

Denne offentliggørelse giver ret til indsigelse mod ændringsansøgningen i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Indsigelser skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder efter datoen for denne offentliggørelse.

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ansøgning om ændring i henhold til artikel 9 og artikel 17, stk. 2

»ASIAGO«

EF nr. IT/PDO/117/0001

BOB ( X ) BGB ( )

Ønsket/de ændring(er)

Rubrik(ker) i specifikationen:

Image

Navn

Image

Beskrivelse

Image

Geografisk område

Image

Bevis for oprindelse

Image

Fremstillingsmetode

Image

Tilknytning til området

Image

Mærkning

Image

Krav i de nationale bestemmelser

Ønsket/de ændring(er)

Beskrivelse

Det beskrives nærmere, hvilke særlige kemiske (vandindhold, proteinindhold, fedtindhold, fedtindhold i tørstof) og mikrobiologiske (patogener, S. aureus, E. coli, kolibakterier 30°) egenskaber de to typer Asiago-oste (pressede og lagrede) skal have.

Det forklares, at efter minimumslagringsperioden må ostene overfladebehandles med stoffer, som er godkendt ifølge national lovgivning bortset fra oste, der yderligere er mærket Prodotto della montagna (bjergprodukt).

Geografisk område

Følgende beskrivelse af »bjergområde« tilføjes: Et område i 600 meters højde eller derover.

Fremstillingsmetode

Det beskrives nærmere, hvilket foder der er tilladt. På oste, der er mærket Prodotto della montagna, angives yderligere, at ensileret foder ikke er tilladt.

Både for presset og lagret Asiago oplyses den maksimale oplagringsperiode og sammensætningen af den mælk, der bruges til at fremstille osten.

For begge typer Asiago-oste fremlægges de fysiske og tidsmæssige parametre for fremstillingsmetoden. Til fremstillingen af lagret Asiago-ost må lysozym (E 1105) tilsættes den forarbejdede mælk, undtagen oste mærket Prodotto della montagna.

Der fremlægges detaljerede tekniske oplysninger (temperatur og luftfugtighed) vedrørende minimumsforholdene for modning og lagring. Lagringsperioden for lagret Asiago er angivet (60 dage eller 90 dage for oste, der er mærket Prodotto della montagna).

For bedre at kunne udpege de forskellige oste, bruges der nu nummererede kaseinmærker samt bogstavmærkning på ostens skorpe, der angiver produktionsmåneden.

Hele BOB-Asiago-oste kan skæres ud i portioner og pakkes således, at man kan se kanten af osten. Hvis udskæringen indebærer, at skorpen skrabes eller skæres af, skal osten pakkes i produktionsområdet for at sikre produktets ægthed.

Mærkning

Det angives yderligere, hvilke betegnelser der skal anvendes for de to typer Asiago-oste (fresco og stagionato), samt forskellige oplysninger om lagringsperioden for lagret Asiago (mezzano, vecchio, stravecchio — mellemlagret, lagret og ekstralagret). Yderligere er det muligt at anføre på mærkningen, at lysozym (E 1105) ikke anvendes, og det angives desuden under hvilke vilkår produktbeskrivelsen Pordotto della montagna må benyttes. Dette angiver, at osten er fremstillet af mælk fra bjergområder, der behandles i mejerier, der ligger i bjergområder.

AJOURFØRT SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»ASIAGO«

EF nr. IT/PDO/117/0001

BOB ( X ) BGB ( )

Dette resumé er udelukkende af informativ karakter. For yderligere oplysninger kan den fuldstændige udgave af varespecifikationen konsulteres. Denne kan fås fra de nationale myndigheder, der er angivet i afsnit 1, eller fra Europa-Kommissionen (1).

1.   Ansvarlig afdeling i medlemsstaten

Navn:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tlf.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Ansøgende sammenslutning

Navn:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresse:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tlf.:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-mail:

asiago@asiagocheese.it

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) Andet ( )

3.   Produkttype

Kategori 1.3 — Ost

4.   Specifikation (Sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1   Navn: »Asiago«

4.2   Beskrivelse: Den beskyttede oprindelsesbetegnelse Asiago kan kun gives til halvkogt ost af komælk i overensstemmelse med specifikationen. Der findes to typer Asiago-ost: presset og lagret.

 

 

Specifik tolerancegrænse

vandindhold

39,5 %

+/- 4,5

protein

24,0 %

+/- 3,5

fedt

30,0 %

+/- 4,0

natriumchlorid

1,7 %

+/- 1,0

fedt i tørstof

44 % eller derover

ingen

kant

lige eller en smule konveks

overflade

flad eller næsten flad

vægt

11-15 kg

højde

11-15 cm

diameter

30-40 cm

patogener

ingen

S. aureus

 (2)M < 1 000 pr. g

E. coli

 (2)M < 1 000 pr. g

coliform 30°C

 (2)M < 100 000 pr. g

 

 

Specifik tolerancegrænse

vandindhold

34,50 %

+/- 4,00

protein

28,00 %

+/- 4,00

fedt

31,00 %

+/- 4,50

natriumchlorid

2,40 %

+/- 1,00

fedt i tørstof

 34 % eller derover

ingen

kant

lige eller næsten lige

overflade

flad eller næsten flad

vægt

8-12 kg

højde

9-12 cm

diameter

30-36 cm

patogener

ingen

S. aureus

M < 10 000 pr. g

E. coli

M < 100 000 pr. g

Overfladen på Asiago-oste kan efter minimumslagringsperioden behandles med stoffer, der er tilladt under gældende lovgivning. Skorpen kan ikke spises.

Overfladebehandlingen af ostene må ikke forringe læsbarheden af kaseinmærket, der identificerer osten og oprindelseslogoet. Asiago-oste, der yderligere er mærket Prodotto della montagna, må ikke farvebehandles eller behandles med skimmeldræbende produkter.

Hele BOB-mærkede Asiago-oste kan skæres og pakkes som stykker, således at kanten er synlig.

4.3   Geografisk område: BOB-Asiago fremstilles af mælk fra køer i det afgrænsede geografiske område, som omfatter provinserne Vicenza, Trento, Padua og Treviso, og produktionen foregår ligeledes i dette område. Ovennævnte produktionsområder, der ligger i en højde af 600 meter eller derover, betegnes som bjergområder.

4.4   Bevis for oprindelse: Hver forarbejdningsfase overvåges. Kontrolorganet er ansvarligt for at forvalte fortegnelsen over mælkeproducenter, indsamlere, forarbejdningsvirksomheder, modnerier og pakkerier af ost uden skorpe. Disse underlægges de kontrolforanstaltninger, der nævnes i varespecifikationen og i kontrolplanen, for at sikre produktets sporbarhed. Hvis processen eller produktet ikke opfylder kravene i varespecifikationen, må produktet ikke markedsføres som Asiago.

4.5   Fremstillingsmetode: Det angives i varespecifikationerne, hvilket foder de køer, hvis mælk anvendes til fremstilling af BOB-Asiago, ikke må få. Hvis mælken anvendes til fremstilling af BOB-Asiago mærket Prodotto della montagna, er alle former for ensileret foder forbudt.

Hvad angår presset Asiago, skal mælken overholde gældende sundhedslovgivning, stamme fra en eller to malkninger og være enten ubehandlet eller varmebehandlet ved 72 °C i 15 sekunder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Til produktion af lagret Asiago skal mælken overholde gældende sundhedslovgivning, den skal stamme fra to malkninger, hvoraf den ene er delvist afskummet, eller fra en malkning, der er delvist afskummet. Mælken skal enten være ubehandlet eller varmebehandles ved 57-68 °C i 15 sekunder. Til fremstilling af BOB-Asiago mærket Prodotto della montagna tillades kun mælk fra to til fire malkninger. Mælken skal behandles senest 18 timer efter indsamling, hvis den kommer fra to malkninger og senest efter 24 timer, hvis den kommer fra fire malkninger.

Til fremstillingen af lagret Asiago må der tilsættes lysozym (E 1105) inden for lovgivningens rammer. Det er ikke tilladt at tilsætte lysozym til fremstilling af Asiago mærket Prodotto della montagna.

Presset Asiago skal lagre i mindst 20 dage efter fremstillingsdatoen. Lagret Asiago skal lagre i mindst 60 dage fra den sidste dag i produktionsmåneden. Asiago mærket Prodotto della montagna skal lagre 90 dage fra den sidste dag i produktionsmåneden for så vidt angår lagret ost og 30 dage for så vidt angår presset ost.

Osten skal lagre i produktionsområdet.

Ost mærket Prodotto della montagna skal lagre i mejerier i bjergområderne under forhold, hvor temperatur og luftfugtighed svarer til naturlige forhold. Hvis opskæringsprocessen indebærer, at skorpen skrabes eller skæres af, så den originale mærkning forsvinder (terninger eller skiver), skal indpakningen foregå i produktionsområdet for at sikre produktets sporbarhed. Kun ost, der er fremstillet af mælk fra besætninger i bjergområderne, og som derefter fremstilles og lagres i bjergområderne, må mærkes Prodotto della montagna.

4.6   Tilknytning til området: Jordbundsforholdene og klimaet i området er ensartede og har indflydelse på det foder, der gives til malkekøerne. Oprindeligt fremstilledes osten på Asiagos højslette, men da bjergbefolkningen migrerede mod lavlandet under første verdenskrig, spredtes fremstillingen til de omkringliggende lavlandsområder.

4.7   Kontrolorgan:

Navn:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresse:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tlf.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8   Mærkning: BOB-Asiago-oste kendetegnes af de nummererede kaseinmærker, og ostene stemples med et særligt bånd, der ejes af beskyttelsesorganet (Consorzio di Tutela) som sikrer, at kun godkendte producenter benytter dette stempel. Disse stempelbånd bærer oprindelseslogoet, som indgår i varespecifikationerne, og producentens alfanumeriske mærke, hvorpå Asiago er trykt adskillige gange. Sidstnævnte mærke måler 25 mm for så vidt angår presset ost, mens det på den lagrede ost måler 20 mm.

Yderligere stemples kanten af lagret Asiago-ost med et bogstav, der angiver produktionsmåneden i overensstemmelse med varespecifikationerne. Asiago-oste fra bjergområderne mærkes en gang i skorpen med påskriften prodotto della montagna. Efter at Asiago-ostene har lagret i minimumslagringsperioden, mærkes kanten yderligere med et redskab, der ejes af kontrolorganet, og som kun må benyttes af godkendte osteproducenter. Mærkningen forestiller logoet, som beskrives i varespecifikationerne.

Presset Asiago kan også mærkes fresco (frisk ost).

Lagret Asiago kan også mærkes stagionato (lagret).

Lagret Asiago, der lagres i 4-6 måneder, kan mærkes mezzano (mellemlagret).

Lagret Asiago, der lagres i mere end 10 måneder, kan også mærkes vecchio (lagret).

Lagret Asiago, der lagres i mere end 15 måneder, kan også mærkes stravecchio (ekstra lagret).

Mærket kan ligeledes vise, om der er anvendt lysozym (E 1105) til fremstillingen.

Mærker, stempler og silketryk med oplysninger om virksomheder må ikke forringe læsbarheden af BOB-mærket (der er påstemplet med særlige træbånd) eller kaseinmærket, der kendetegner Asiago-oste.

4.9   Krav i de nationale bestemmelser: —


(1)  Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for landbrug og udvikling af landdistrikterne, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter — B-1049 Bruxelles.

(2)  Disse data gælder for ost fremstillet af varmebehandlet mælk.


Top