EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(02)

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

OJ C 321, 29.12.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/9


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

(2006/C 321/05)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ansøgning om registrering i henhold til artikel 5 og artikel 17, stk. 2

»CASTAGNA CUNEO«

EF-nr.: IT/PGI/005/0342/20.4.2004

BOB ( ) BGB ( X )

Resuméet er udarbejdet til oplysningsformål. Interesserede parter kan indhente yderligere oplysninger i den fuldstændige udgave af varespecifikationen enten hos de nationale myndigheder som nævnt i afsnit 1 eller hos Europa-Kommissionen (1).

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Tlf.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Ansøgende sammenslutning

Navn:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresse:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Tlf.:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

e-mail:

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) andet ( )

3.   Produktets art

Klasse 1.6 — Frugt og grønsager, også forarbejdet

4.   Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1   Navn: »Castagna cuneo«

4.2   Beskrivelse: Den beskyttede geografiske betegnelse »Castagna Cuneo« må kun benyttes på følgende kastanjesorter af arten »Castanea sativa«, dog ikke artshybrider: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio og Spina Lunga.

Også produkter, der hidrører fra lavskov, mellemskov og højskov, der har udviklet sig fra lavskov, selv om den består af de anførte arter, er udelukket.

»Castagna Cuneo« BGB har som særpræg en sød og fin smag og en sprød skal, der gør den særlig egnet til konsum, såvel rå som tilberedt.

Den friske kastanje har på konsumtidspunktet følgende kendetegn: skallens farve er fra lys til mørk brun; mere eller mindre udpræget nøddefarvet hilum, som aldrig når ud på frugtens sider; stjerneformede stråler; gul til brun skal af næsten sprød konsistens; hvidt til cremefarvet kerne; sød og fin smag; størrelse: højst 110 frugter pr. kg.

Der tillades indvendige og udvendige fejl (revner, orm eller mug) på højst 10 % af frugterne.

Tørrede kastanjer uden skal skal fremtræde hele og pæne og med lys strågul farve. Der tillades kun fejl (tegn på orm, uregelmæssig form, brækkede kerner, vedhængende stykker af skal, m.v.) på højst 10 % af de tørrede frugter.

Vandindholdet i hele tørrede frugter må ikke være højere end 15 %.

4.3   Geografisk område: Produktionsområdet for »Castagna Cuneo« BGB omfatter de ca. 110 kommuner i Cuneo-provinsen, der er opregnet i produktionsspecifikationen.

4.4   Bevis for oprindelse: Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet input og output for hver fase dokumenteres. På denne måde og ved, at anlæggene til produktion af Castagna Cuneo BGB hos producenter og pakkevirksomheder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen, at der føres produktions- og pakkeregistre, og at de producerede mængder og alle partier af pakkede og mærkede varer indberettes til kontrolinstansen inden salg til konsum, sikres det, at produktet kan spores (gennem hele produktionsprocessen fra begyndelsen til slutningen). Alle fysiske og juridiske personer, der er opført i de pågældende registre, underkastes kontrol fra kontrolinstansens side, i overensstemmelse med bestemmelserne i varespecifikationen og den pågældende kontrolplan.

4.5   Fremstillingsmetode: I specifikationen kræves det bl.a., at kastanjebeplantningerne skal ligge solrigt og i læ for vinden. Enhver anvendelse af gødning og syntetiske plantebeskyttelsesmidler er forbudt, med undtagelse af, hvad der er tilladt i økologisk landbrug (EF-forordning 2092/91 med senere ændringer).

Plantetætheden må ikke overstige 150 producerende planter pr. hektar.

Jorden holdes fri for overdreven udvikling af græs- og buskvækster ved, at græsset slås en gang om året, og at krat, bregner og visne planter fjernes inden høsten, så at høsten kan foregå på behørig vis. Lejlighedsvis beskæring er tilladt som bekæmpelse af parasitangreb på planterne.

Høsten kan foregå manuelt eller med maskine (plukkemaskine), dog skal produktets integritet bevares.

Høstperioden begynder den 1. september og varer til november.

Det friske produkt kan konserveres ved en behandling med varmt vand ifølge den korrekte traditionelle metode.

Brug af den såkaldte »curatura«-metode, hvor frugten ligger i vand ved omgivelsernes temperatur i 7-9 dage, er tilladt. Denne metode medfører en svag mælkesyrefermentering, som ved at standse de sygdomsfremkaldende svampes udvikling skaber næsten sterile omgivelser uden brug af tilsætningsstoffer. Der tillades ligeledes konservering ved frysning, efter at skallen er fjernet, ifølge reglerne for frosne produkter.

Produktet »Castagna Cuneo — Secca« skal fremstilles ved den traditionelle metode, dvs. tørring ved uafbrudt svag varme i tørreanlæg, der overvejende er opført i murværk. Der anbringes kastanjerne på en rist, under hvilken der fyres eller tilføres varme via en varmeveksler. Som brændsel må ikke anvendes affald og biprodukter fra forarbejdning af kemisk behandlet træ. Processen varer i gennemsnit 30 dage.

Al sortering, behandling og opbevaring af frugten skal ske inden for det område, som er afgrænset under punkt 3 i produktionsspecifikationen.

4.6   Tilknytning: Ansøgningen om BGB-registrering bygger på denne frugts ubestridelige omdømme, idet produktionsområdet siden antikkens tid har været dens naturlige habitat. De første henvisninger til kastanjer i Cuneo-provinsen går da også helt tilbage til slutningen af det 12. århundrede, hvilket bevidnes af Certosa di Pesios korrespondance om erhvervelse af landområder, hvoraf det fremgår, at der var kastanjer på en femtedel af den opdyrkede jord mellem 1173 og 1277. I begyndelsen af 1800-tallet var Cuneo-provinsens landskab præget af, at der grænsede store kastanjeskove, for størstepartens vedkommende højskov, op til de dyrkede arealer. I 1800-tallet var kastanjeskovene ligesom i de foregående århundreder centrum for tilværelsen på landet. Kastanjerne var et af de få salgbare produkter fra bjergene, og bønderne bragte sække med kastanjer ned fra landsbyerne i Alperne og Appenninerne. Markedet i Cuneo var det vigtigste, og Sankt Martins dag den 11. november var en ganske særlig dag, hvor kastanjerne blev noteret til lige så høje priser som de bedste druer. Cuneo-markedet havde allerede i slutningen af 1500-tallet meget høj aktivitet, og det har gennem årene hævdet sig på europæisk plan; handelen både på hjemmemarkedet og eksportmarkedet er blevet stadig mere omfattende, fordi efterspørgslen efter Cuneo-kastanjer har været støt stigende. BGB-varen er ikke kun berømt på det europæiske marked, bl.a. i Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweiz og England, men bliver også stærkt påskønnet i andre lande såsom USA og Argentina.

Cuneo-kastanjernes høje anseelse underbygges af, at der bl.a. afholdes talrige festivaller og kongresser, hvor BGB-varens kvalitet lovprises, f.eks. den kastanjeuge (Settimana del Castagno), der finder sted i Cuneo, og hvor sektorens dygtigste fagfolk og handlende diskuterer forskellige problemer ved dyrkningen af dette produkt. Særlig betydning havde i tidligere tid den årlige kanstanjefestival (Sagra del Marrone) i Chiusa di Pesio, som nød stor bevågenhed, også i lokalaviserne, der hvert år gav festivalen meget udførlig omtale. Festivalen havde så stor succes, at den snart blev flyttet til Cuneo, hvor der ikke blev sparet på festlighederne med udstillinger af enhver art og kastanjestandene på en fremtrædende plads. Den ældste og mest kendte efterårsfestival er dog stadig San Dalmazzo-markedet (Fiera fredda di San Dalmazzo), som er den sidste inden vinteren, og som med sine 430-årige historie altid har repræsenteret den uomtvistelige tilknytning mellem oprindelsesområdet, befolkningen og kastanjerne.

Den righoldige samling af opskrifter i Cuneos kogekunst, hvor Cuneo-kastanjerne så afgjort indtager en særdeles vigtig plads, er det tydeligst tænkelige udtryk for, at der er en stærk tradition for kastanjer i oprindelsesområdet. Kastanjerne spises friske, men finder også anvendelse i utallige retter, lige fra de enkleste i landkøkkenet til de mest raffinerede. Kastanjerne tilberedes kogt, ristet eller som mundaj, symbolet på fest og glæde ved baller, men anvendes også til marron glacé, chokoladeruller med kastanjer, og endda i salte retter som flæskesteg og rådyr med kastanjer.

4.7   Kontrolstrukturer:

Navn:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresse:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Tlf.:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

e-mail:

inoq@isiline.it

4.8   Mærkning: På tidspunktet for salget til konsum kan friske »Castagna Cuneo« BGB markedsføres i følgende pakninger:

emballeret i poser/sække af forskellige materialer med et indhold på mellem 0,1 og 30 kg, hvoraf de vigtigste er 0,1 — 0,25 — 0,5 — 1 — 2,5 — 5 — 10 — 25 og 30 kg

træ- eller plastkasser med målene 30 × 50 og 40 × 60

jutesække med et indhold på mellem 5 og 100 kg (5 — 10 — 25 — 30 — 50 og 100).

På tidspunktet for salget til konsum kan »Castagna Cuneo — Secca« BGB markedsføres i følgende pakninger:

emballeret i poser/sække af forskellige materialer med et indhold på mellem 0,1 og 30 kg, hvoraf de vigtigste er 0,1 — 0,25 — 0,5 — 1 — 2,5 — 5 — 10 — 25 og 30 kg.

Under alle omstændigheder må de kun markedsføres, hvis de er færdigpakket eller bliver emballeret på salgstidspunket.

På etiketten, som skal sættes på emballagen eller indpakningen, skal den beskyttede geografiske betegnelse »Castagna Cuneo« være angivet med klare og uudslettelige bogstaver, som skal være lette at adskille fra de øvrige angivelser. Umiddelbart efter betegnelsen skal være angivet »Indicazione Geografica Protetta«.

Nærmere betegnet skal pakningerne være forsynet med påskriften »Castagna Cuneo« eller »Castagna Cuneo — Secca« og umiddelbart derefter »Indicazione Geografica Protetta« i trykte bogstaver af samme størrelse.

Emballagevirksomhedens navn, firmabetegnelse og adresse samt bruttovægten ved emballeringen skal findes inden for samme synsfelt.

Udtrykket »Indicazione Geografica Protetta« kan gentages andre steder på emballagen eller etiketten, også som forkortelsen »IGP«.

Det er tilladt sammen med den beskyttede geografiske betegnelse at anvende betegnelser og/eller grafiske symboler, som refererer til firmabetegnelser, kollektivlogoer eller virksomhedslogoer, dog under forudsætning af, at de ikke er anprisninger eller kan vildlede køberen.

Beskrivelse af logoet

Logoet består af grafiske elementer, der tilsammen danner omridset af en kastanje, der ligger lidt ned på højre side. Den venstre del af frugtens omrids dannes af ordet »castagna« skrevet med kalligrafisk typografi, mens den højre del er et håndtegnet grafisk symbol, der forestiller et hurtigt og beslutsomt penselstrøg. Mærket afsluttes med et kastanjeblad forneden i frugten, og inden i frugten er ordet »Cuneo« trykt i hvidt med kalligrafisk typografi. Forneden til venstre er forkortelsen IGP trykt med »Frutiger light«.

Produkter, som »Castagna Cuneo« IGP benyttes til fremstilling af, også ved forarbejdning, kan markedsføres til forbrug i emballage, hvorpå der henvises til den pågældende betegnelse, men uden at EU-logoet er anført, forudsat at produktet med den beskyttede betegnelse er den eneste bestanddel i den varekategori, produktet tilhører, og at de, der anvender produktet med beskyttet betegnelse, har fået tilladelse dertil af indehaverne af den intellektuelle ejendomsret, der følger af den registrerede BGB-betegnelse, som samlet i en sammenslutning under Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (landbrugs- og skovbrugsministeriet). Denne sammenslutning står også for optegnelsen i de rette registre og kontrollerer, at den beskyttede betegnelse anvendes korrekt.

Findes der ikke en sådan sammenslutning, udføres de ovenfor nævnte funktioner af MIPAF, der er den nationale myndighed med ansvar for anvendelse af forordning (EF) nr. 510/2006.

4.9   Nationale krav: —


(1)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles.


Top