EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(01)

Liste over de nationale kompetente myndigheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler

OJ C 321, 29.12.2006, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/4


Liste over de nationale kompetente myndigheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1)

(2006/C 321/04)

(Bemærk: Denne liste og kommende ajourføringer vil også blive stillet til rådighed på internettet (2))

EU-medlemsstat

Kompetent myndighed

Belgien

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Forbundstilsynet for folkesundhed, fødevarekæden og miljø)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tlf. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-mail: risk@health.fgov.be

Tjekkiet

Ministerstvo životního prostředí — Odbor environmentálních rizik

(Miljøministeriet — Departmentet for miljørisici)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 — Vršovice

Tlf. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

e-mail: info@env.cz

Danmark

Miljøstyrelsen — EPA

(Miljøministeriet — Miljøstyrelsen)

Strandgade 29

DK-1401 København K

Tlf. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Tyskland

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Ministeriet for miljø, naturbeskyttelse og reaktorsikkerhed)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tlf. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Miljøtilsynet)

Wörlitzer Platz 1

D-06844 Dessau

Tlf. (49-340) 21 03 33 17/ — 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ — 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Forbundsinstituttet for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D-44149 Dortmund

Tlf. (49-231) 9071 — 2319

Tlf. (49-231) 9071 — 2516

Estland

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Ministeriet for sociale anliggender og folkesundhed)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tlf.  (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Grækenland

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Finansministeriet

Statens kemiske laboratorium

Departementet for råstoffer og industriprodukter)

16, An. Tsocha Street

GR-115 21 Athina

Tlf. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Spanien

Ministerio de Industria y Energía

(Industri- og energiministeriet)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana 160

E-28071 Madrid

Tlf. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Frankrig

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tlf. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling)

20, avenue de Ségur

F-75302 PARIS 07 SP

Tlf. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de  l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ministeriet for økonomi, finanser og industri)

Bâtiment Le  Bervil

12, rue VILLIOT

F-75572 Paris Cedex 12

Tlf. (33-1) 53 44  94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Irland

Department of the Environment and local government

(Ministeriet for miljø og lokaladministration)

IRL-Dublin

Tlf. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Erhvervs-, Handels- og Beskæftigelsesministeriet)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tlf. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Italien

Ministero della Salute

(Sundhedsministeriet)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tlf. (39-06)59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06)59 94 35 54/59 94 32 27

Cypern

Υπουργείο Υγείας

(Sundhedsministeriet)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tlf. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Letland

Veselības ministrija

(Sundhedsministeriet)

Brivibas iela 72

LV-1011 Riga

Tlf. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Statens Sundhedstilsyn)

Ieriku iela 3

LV-1084 Riga

Tlf. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-mail: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Letlands Agentur for Miljø, Geologi og Meteorologi)

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

Tlf. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Litauen

Ūkio ministerija

(Økonomiministeriet)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tlf. (+370 5)  2623863

Fax (+370 5) 2623974

e-mail: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Statens inspektorat for nonfoodsektoren under Økonomiministeriet)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tlf. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

e-mail: rastine@is.lt

Luxembourg

Administration de la Gestion de l'Eau — Direction

(Vandforsyningen)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tlf. (352) 26 02 86 1

Ungarn

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Det Nationale Inspektorat for Miljø, Natur og Vand)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tlf. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

Ministry of Competitiveness and Communications

(Ministeriet for konkurrence og kommunikation)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MA-Valletta VLT 03

Tlf. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

e-mail: info@msa.org.mt

Nederlandene

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Ministeriet for boliger, fysisk planlægning og miljø)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

NL-2500 GX Den Haag

Tlf. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Det Nationale Institut for Folkesundhed og miljø)

Postbus 1

NL-3720 BA Bilthoven

Tlf. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Østrig

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Forbundsministeriet for landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning)

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

Tlf. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Polen

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Departementet for kemiske stoffer og præparater)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tlf. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugal

Ministério da Economia e da Inovação

(Ministeriet for økonomi og innovation)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tlf. (35-21) 791 91 00

e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovenien

Ministrstvo za zdravje — Urad RS za kemikalije

(Sundhedsministeriet — Det Nationale Tilsyn med Kemikalier)

Mali trg 6

SL-1000 Ljubljana

Tlf. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-mail: urad.kemikalije@gov.si

Slovakiet

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Center for Kemiske Stoffer og Præparater)

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

Slovakia

Tlf. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421)2 59 369 602

e-mail: detergent@ccsp.sk

Finland

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Finlands Miljøinstitut/Kemikaliekontoret)

PO Box 140

FIN-00251 Helsinki

Tlf. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Sverige

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Statens kemikalietilsyn)

Hazard and Risk Assessment Division

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tlf. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8), 735 76 98

e-mail: kemi@kemi.se

Det Forenede Kongerige

Pesticides Safety Directorate

(Direktoratet for pesticiders sikkerhed)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

GB-York YO1 2PX,

Tlf. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Handels- og industriministeriet)

14 Park Lane

GB-Knebworth SG3 6PF

Tlf. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


Medlemmer af

EFTA

Kompetent myndighed

Island

Hollustuvernd ríkisins

(Statens miljø- og fødevarekontor)

Armula 1a

IS-108 Reykjavík

Tlf. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norge

Statens forurensningstilsyn

(Statens forureningstilsyn)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N-0032 Oslo

Tlf. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 (EUT L 168 af 21.6.2006, s. 5.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm


Top