EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) EØS-relevant tekst

OJ C 321, 29.12.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/3


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/03)

1.

Den 19. december 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved MAN Ferrostaal AG (»Ferrostaal«, Tyskland) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Eurotecnica Melamine S.A. (»Eurotecnica«, Luxembourg), der hører under Eurotecnica Group SA.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Ferrostaal: verdensomspændende ingeniørkoncern, der også er aktiv på det kemitekniske område

Eurotecnica: ingeniørvirksomhed og godkendelse af produktionsteknologier til den kemiske industri, herunder teknologi til produktion af melamin.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


Top