EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0728(04)

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

OJ C 176, 28.7.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/28


KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

(2006/C 176/11)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2006) 75

 

15.2.2006

Kommissionens arbejdsdokument — Bidrag til de interinstitutionelle forhandlinger om forslaget om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren

KOM(2006) 173

 

25.4.2006

Meddelelse fra Kommissionen TIL Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet: Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle

KOM(2006) 181

 

27.4.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et globalt partnerskab i informationssamfundet: Opfølgning på Tunis-fasen af verdenstopmødet om informationssamfundet

KOM(2006) 211

 

10.5.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd — En dagsorden for EU'S Borgere — et resultatorienteret EU

KOM(2006) 215

 

19.5.2006

Meddelelse fra Kommissionen TIL Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i2010 — Første årsrapport om det europæiske informationssamfund

KOM(2006) 223

 

16.5.2006

Beretning fra Kommissionen — Konvergensberetning 2006 om Litauen (udarbejdet i overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2, på anmodning af Litauen)

KOM(2006) 224

 

16.5.2006

Beretning fra Kommissionen — Konvergensberetning 2006 om Slovenien (udarbejdet i overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2, på anmodning fra Slovenien)

KOM(2006) 246

 

24.5.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Forbedret samråd om EF's fiskeriforvaltning

KOM(2006) 251

 

31.5.2006

Meddelelse fra Kommissionen TIL Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiskeog Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategi for et sikkert informationssamfund — »Dialog, partnerskab og myndiggørelse«

KOM(2006) 253

 

24.5.2006

Meddelelse fra Kommissionen TIL Rådet og Europa-Parlamentet — Et koncept for Det Europæiske Fællesskabs støtte til sikkerhedsektorreform (SSR)

KOM(2006) 260

 

23.5.2006

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udgifterne for EUGFL, Garantisektionen — Alarmsystemet nr. 1–4/2006

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top