EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 172, 25.7.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/23


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 172/08)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 14. juli 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Blackstone Group (»Blackstone«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Travelport Inc. (»Travelport«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Blackstone: Blackstone er en privat forretningsbank, der hovedsagelig er aktiv inden for finansiel rådgivning, private egenkapitalinvesteringer og ejendomsinvesteringer.

Travelport: en geografisk spredt samling af varemærker og virksomheder inden for rejsedistribution.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


Top