EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 172, 25.7.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/5


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 172/03)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. juli 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Fogeca Multiauto S.A. (»Fogeca«, Portugal) og Mapfre Mutualidad de Seguros (»Mapfre«, Spanien) ved opkøb af aktier i et nyoprettet jointventure-selskab erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over et joint venture (»JV«, Spanien).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Fogeca: montering af biler, fremstilling af komponenter til biler, detailhandel med biler og reservedele

Mapfre: forsikring, finansielle tjenesteydelser

JV: detailhandel med biler og eftersalgsservice for biler, bilforsikring og ejendomsforvaltning, i Spanien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse Bemærkningerne, med angivelse af reference COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV, kan sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


Top