EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(01)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

OJ C 139, 14.6.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 139/19


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2006/C 139/03)

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Italien (Campania)

Sag nr.: N 77/06

Støtteordning: Interventioner i landbrugsområder, der blev ramt af naturbegivenheder (frostvejr i perioden 31. januar til 8. marts 2005 i provinsen Salerno).

Formål: At yde erstatning for beskadigelser af landbrugsproduktionen som følge af ugunstige vejrforhold

Retsgrundlag: Decreto legislativo n. 102/2004

Rammebeløb: Der henvises til den godkendte ordning (NN 54/A/04)

Støtteintensitet: Op til 100 %

Varighed: Indtil alle betalinger er udført.

Andre oplysninger: Gennemførelse af den ordning, som Kommissionen godkendte i forbindelse med statsstøttesag NN 54/A/2004 (Kommissionens brev K(2005) 1622 endelig af 7. juni 2005).

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Sag nr.: N 88/2006

Støtteordning: Obligatorisk avlsprogram for TSE-resistens hos får

Formål: At oprette et obligatorisk avlsprogram for TSE-resistens hos får gennem genotypebestemmelse og fjernelse af de bukke, der bærer VRQ-allelen.

Retsgrundlag: Endnu ikke gennemført. Forskrifterne om genotypebestemmelse af får i 2006 skulle træde i kraft i april 2006

Rammebeløb: 53,1 mio. GBP (77,8 mio. EUR)

Støtteintensitet: Op til 100 %

Varighed: Fra april 2006 til april 2011

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: N 105/06

Støtteordning: Videreførelse af støtten til udvinding af parfume, aroma- og lægeplanter

Formål: At videreføre støtten til udvinding af parfume, aroma- og lægeplanter i fem år med forhøjelse af budgettet

Retsgrundlag: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11

Rammebeløb: Budgettet forhøjes med 250 000 EUR (50 000 EUR om året)

Støtteintensitet: Op til 100 %

Varighed: Videreførelse i fem år indtil 2011

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på http:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Tjekkiet

Sag nr.: N 111/2005

Støtteordning: Støtte fra Vinfonden

Formål:: At fremme produktion og afsætning af kvalitetsvine og yde teknisk bistand til udbredelse af information om vinavl og vinfremstilling og reklame for vine, der er fremstillet i overensstemmelse med artikel 54-58 i forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

Retsgrundlag:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Rammebeløb: Årligt budget: 70 mio. CZK (ca. 2,3 mio. EUR)

Støtteintensitet: Forskellige beløb

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Portugal

Sag nr.: N 291/2005

Støtteordning: Lån til køb af foder

Formål: At yde erstatning til landbrugere med ekstensivt opdræt af kvæg, får og geder og til biavlere i interventionsområderne for de regionale landbrugsdirektorater Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo og Algarve, der har lidt tab som følge af tørken i Portugal siden november 2004

Retsgrundlag: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Rammebeløb: 2,25 mio. EUR

Støtteintensitet: Højst 4,5 %

Varighed: Indtil udgangen af 2006

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Den Tjekkiske Republik

Sag nr.: N 427/2005

Støtteordning: Nationalt udryddelsesprogram for kvægsygdommen Rhinotracheitis (IBR)

Formål: Støtte til bekæmpelse af dyresygdomme

Retsgrundlag: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Rammebeløb: I alt 458 mio. CZK (ca. 16 131 000 EUR)

Årligt:

2006 — 112 000 000 CZK

2007 — 63 000 000 CZK

2008 — 62 000 000 CZK

2009 — 69 000 000 CZK

2010 — 70 000 000 CZK

2011 — 55 000 000 CZK

2012 — 27 000 000 CZK

Støtteintensitet: 50 %

Varighed: 2006-2012

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra alle fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Top