EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/126/10

Indkaldelse af forslag — elearning-programmet — GD EAC/23/05

OJ C 126, 25.5.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/20


INDKALDELSE AF FORSLAG — e LEARNING-PROGRAMMET — GD EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Anvendelsesområde

Denne indkaldelse af forslag vedrører tre af de fire interventionsområder i eLearning-programmet

(a)   Udbredelse af digitale færdigheder

Beskrivelse, evaluering og formidling af og rapportering om god praksis i forbindelse med udbredelsen af digitale færdigheder, hvilket omfatter både konceptuelle og praktiske spørgsmål fra forståelsen af digitale færdigheder til beskrivelsen af hjælpeaktioner, som er rettet mod særlige målgrupper — f.eks. ved at gøre digital information tilgængelig online og offline for personer, der ikke har let adgang til ikt, eller ved at fremme digitale færdigheder i forbindelse med livslang læring. Desuden kan forslagene have til formål at gennemføre aktioner til fremme af digitale færdigheder på grundlag af de identificerede gode praksisser.

Udformning og gennemførelse af oplysningskampagner via europæiske netværk inden for dette område. Med programmet ydes der støtte til aktioner, der gennemføres af europæiske netværk, foreninger, offentlige myndigheder, offentlig-private partnerskaber mv.; støtter kontakter og udvekslinger af god praksis mellem disse.

(b)   Europæiske virtuelle universitetscampusser

Det første prioriterede område vedrører udveksling af erfaringer fra projekterne og identifikation, udvikling og generel udbredelse af god praksis med særlig fokus på modeller og praksisser, som kan anvendes i vidt omfang, med henblik på effektivt at integrere ikt i de respektive uddannelsessystemer og i tværnationale virtuelle universitetscampusser.

Det andet prioriterede område drejer sig om støtte til virtuelle mobilitetsprojekter i Europa, der bygger på (og forbedrer) samarbejdsaftaler mellem videregående uddannelsesinstitutioner, og på institutionaliserede tematiske net eller andre netværk, som har afgørende betydning for udbredelsen af virtuelle universitetscampusser. Forslag inden for disse områder skal sigte mod at fremme en effektiv og bæredygtig anvendelse på grundlag af Bologna-processen og dens operationelle værktøjer (ECTS, kvalitetssikring mv.) og at støtte langvarige partnerskaber baseret på de relevante organisatoriske og økonomiske modeller.

(c)   Tværgående aktioner

Forslag vedrørende denne del af indkaldelsen skal tilbyde integrerede, sammenhængende og praktiske tjenester, som slutbrugerne af e-learning — f.eks. lærere, undervisere, vejledere og de studerende — kan bruge til behandling af digitalt indhold i forbindelse med e-learning (e-learning-indhold). Forslagene skal indeholde informationstjenester eller tjenester, der skal støtte læringen, eller begge:

Informationstjenester for slutbrugerne, som vedrører de praktiske aspekter af behandlingen af e-learning-indhold og vejledning om, hvor de kan finde yderligere information, rådgivning og støtte.

Tjenester, der skal støtte læringen, beregnet til slutbrugere, der behandler e-learning-indhold.

Der vil blive foretaget særskilte indkaldelser af forslag for det fjerde interventionsområde, e-partnerskaber mellem europæiske skoler og fremme af lærernes uddannelse.

2.   Støtteberettigede ansøgere

Den institution, der koordinerer/leder projektet, og de øvrige deltagende organisationer skal have status af juridisk person. Både den koordinerende/projektledende organisation og partnerorganisationerne skal være etableret i én af de 25 EU-medlemsstater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Bulgarien.

Betingelserne for EØS-landenes og Bulgariens deltagelse i programmet og de detaljerede bestemmelser herfor fastlægges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de retsakter, der vedrører relationerne mellem Fællesskabet og disse lande.

3.   Budget og projekternes varighed

Titel

Samlet budget for aktionen

Støttesats af de samlede støtteberettigede omkostninger

Gennemsnitlig EU-støtte

Maksimal EU-støtte

Digitale færdigheder

1,3 mio. EUR

Maksimum

80 %

170 000 EUR

300 000 EUR

Europæiske virtuelle universitets-campusser

4,1 mio. EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Tværgående aktioner

1 mio. EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Hvert projekt varer mellem 12 og 24 måneder. Den periode, inden for hvilken udgifterne er berettigede til støtte fra Kommissionen, starter først den 1. januar 2006.

Sidste frist for indsendelse:

5.   Indsendelse af ansøgningsskemaet

På nedenstående internetadresse kan De finde den komplette dokumentation og yderligere oplysninger om indkaldelsen af forslag

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html


Top