EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC0702(05)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

OJ C 154, 2.7.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0702(05)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

EU-Tidende nr. C 154 af 02/07/2003 s. 0012 - 0013


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2003/C 154/07)

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.5.2003

Medlemsstat: Italien (Sardinien)

Sag nr.: N 135/03

Støtteordning: Støtte til destilleriet DICOVISA sarl, til dækning af tab som følge af rydning af vindyrkningsarealer

Formål: At yde delvis erstatning til det eneste destilleri på Sardinien for indkomsttab i perioden 1988/89-1995/96 som følge af rydning af vindyrkningsarealer i henhold til forordning (EØF) nr. 1442/88

Retsgrundlag: Progetto di intervento a favore della DICOVISA per la perdita di esercizio causata dai mancati conferimenti conseguenti agli espianti dei vigneti. Articolo 7 della Legge regionale 33/95

Rammebeløb: 2,3 mio. EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: Ad hoc-støtte

Varighed: Engangsstøtte

Andre oplysninger: Da det drejer sig om alkohol, der skal destilleres, og som ikke er omfattet af en fælles markedsordning, er støtten omfattet af bestemmelserne i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 26 af 4. april 1962.

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.5.2003

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Sag nr.: N 697/02

Støtteordning: Udviklingsplan for kødindustrien (Wales)

Formål: Formålet med planen er at øge effektiviteten af de aktiviteter, der udøves af Meat and Livestock Commission og Welsh Development Agency ved at pålægge et enkelt organ (Hybu Cig Cymru) at udøve visse økonomiske og ikke-økonomiske funktioner på deres vegne. Foranstaltningen vil omfatte afsætning, udvikling af industrien, information, kommunikation og forbrugerspørgsmål

Retsgrundlag: Part 1 and Schedule 1 of the Agriculture Act 1967 (as amended); Section 1 of the Welsh Development Act 1975 (as amended)

Rammebeløb: 2003/4 - 0,75 mio. GBP (ca. 1115000 EUR)

2004/5 - 0,75 mio. GBP (ca. 1115000 EUR)

2005/6 - 0,75 mio. GBP (ca. 1115000 EUR)

2006/7 - 0,75 mio. GBP (ca. 1115000 EUR)

2007/8 - 0,75 mio. GBP (ca. 1115000 EUR)

Ordningen finansieres navnlig med de skattelignende afgifter, der opkræves af Meat and Livestock Commission (MLC), og tilskud fra Welsh Development Agency (WDA)

Støtteintensitet eller støttebeløb: Forskellige beløb

Varighed: Fem år fra 1. april 2003

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.5.2003

Medlemsstat: Tyskland (Baden-Württemberg)

Sag nr.: N 525/02

Støtteordning: Kvalitetsprogram og kvalitetsmærke "Biolabel Baden-Württemberg"

Formål: At fremme afsætningen af økologiske produkter. Der skal ydes støtte til kvalitetsmærket "Biolabel Baden-Württemberg". Mærket vil omfatte to dele, nemlig det forbundstyske økologiske mærke (Biosiegel der Bundesrepublik Deutschland), hvortil der knyttes et andet, mindre felt, der angiver produktets geografiske oprindelse. Oprindelsesangivelsen og de nationale/regionale symboler i det andet felt kan variere efter medlemsstat eller produktionsregion, da mærket kan anvendes af alle regioner og medlemsstater i EU. Mærket vil kan blive givet til økologiske produkter, der opfylder kriterierne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91. Produkterne skal også opfylde visse yderligere kriterier angående produktionsmetoder, produktkendetegn og geografisk oprindelse. Efter det meddelte støtteprogram kan der ydes støtte til forbrugeroplysning og reklame om kvalitetsmærket og de produkter, som bærer mærket

Retsgrundlag: Haushaltsgesetz des Landes Baden-Württemberg; Landwirtschaft- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg sowie Vollzugshinweise

Rammebeløb: Mellem 280000 og 310000 EUR i 2003-2006

Støtteintensitet eller støttebeløb: For forbrugeroplysning kan støtten udgøre op til 100 % af godtgjorte udgifter, dog højst 100000 EUR pr. modtager. For reklamekampagner er støttesatsen på 50 %, og sektoren skal selv afholde resten af reklameudgifterne

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.5.2003

Medlemsstat: Italien (Piemonte)

Sag nr.: N 587/01

Støtteordning: Indkomststøtte til kvægbedrifter, der blev ramt af BSE-krisen

Formål: At yde kvægavlere godtgørelse for indkomsttab i perioden januar-juni 2001

Retsgrundlag: Proposta di legge regionale n. 284: "Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina e modifica dell'articolo 5 della Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11"

Rammebeløb: 4648112 EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: 100 % af indkomsttabet, som beskrevet i brevet til medlemsstaten

Varighed: Engangsstøtte

Andre oplysninger: Regionen har forpligtet sig til at forelægge Kommissionen en årlig rapport om ordningens anvendelse

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top