EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC0702(02)

Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (EØS-relevant tekst.)

OJ C 154, 2.7.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0702(02)

Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (EØS-relevant tekst.)

EU-Tidende nr. C 154 af 02/07/2003 s. 0007 - 0007


Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater(1)

(2003/C 154/04)

(EØS-relevant tekst)

(Offentliggørelse af titler og referencer på de europæiske harmoniserede standarder i medfør af direktivet)

>TABELPOSITION>

BEMÆRK:

Oplysninger, om hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos De europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer(2), hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF(3), ændret ved Rådets direktiv 98/48/EF(4)

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke, at standarderne findes på alle fællesskabssprog

Der er offentliggjort flere harmoniserede standarder om gasapparater i tidligere udgaver af Den Europæiske Unions Tidende. En fuldstændig, ajourført liste kan ses på europaserveren på internettet:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html

(1) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 15.

(2) http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm

(3) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(4) EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.

Top