EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0710(05)

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN) (EØS-relevant tekst)

OJ C 164, 10.7.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0710(05)

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 164 af 10/07/2002 s. 0018 - 0019


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN)

(2002/C 164/07)

(EØS-relevant tekst)

I medfør af artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har den finske regering besluttet at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste, hvad angår ruteflyvning på ruten Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN):

Mindste antal flyvninger

I den første periode 28. oktober 2002-26. oktober 2003 skal der foretages mindst to daglige returflyvninger mandag-fredag og mindst en daglig returflyvning lørdag og søndag. Denne beflyvning gælder de kommende to år, og flyvningen foretages uden mellemlanding.

Kapacitet

Flyvningen foretages med fly med mindst 18 pladser pr. flyvning og mindst 26280 pladser pr. år. Hvis belægningsprocenten overstiger 80 % eller ligger under 35 % i et kalenderkvartal, skal kapaciteten for den efterfølgende fartplanperiode justeres.

Fartplan

Rejsende fra Åland skal på hverdage så vidt muligt kunne foretage en returflyvning samme dag til alle ruteflyvningsdestinationer i Sverige, Oslo, København og de væsentligste lufthavne i det øvrige Europa. Flyet skal senest ankomme i ARN kl. 7.00 og kl. 16.15-19.00 i perioden mandag-fredag. Afgang fra ARN lægges i perioderne kl. 7.00-9.00 og kl. 18.15-21.00 i perioden mandag-fredag, hvis det er muligt at få tildelt disse afgangstider (slots). Ankomst- og afgangstider lørdag og søndag skal så vidt muligt afpasses efterspørgslen. I visse perioder af året, hvor efterspørgslen er særligt lav som f.eks. i weekender i forbindelse med helligdage eller længere ferieperioder, kan beflyvningen under ekstraordinære omstændigheder indskrænkes.

Flytype

Marchfarten (TAS) skal være mindst 360 km/h. Flyet skal være udstyret med trykkabine og toiletfaciliteter. Bagage- og lastkapaciteten skal ved et fuldt lastet fly under normale vejrforhold være mindst 20 kg pr. passager.

Billetpriser

Prisen for en returflyvning MHQ/ARN må ikke overstige 330 EUR inklusive afgifter og moms. Der kan foretages prisjusteringer i overensstemmelse med SCB's indeks for erhvervsrejsende efter godkendelse af Ålands landskapsstyrelse. Der skal tilbydes billigere billetter til weekendrejser og private rejsende samt til børn, unge, studerende, pensionister og rejseledsagere.

Information, booking, salg og marketing

Der skal gives pålidelige oplysninger om hele rejsen inden afgangen. Luftfartsselskabet bærer ansvaret for, at korrekte oplysninger om de gældende fartplaner, priser og andre billetrelaterede oplysninger står til rådighed via Amadeus og andre GDS-systemer. Selskabets marketing skal også omfatte annoncer i den lokale presse, samt i andre medier og turistbrochurer. Målet er at fremme almenhedens præference for flyrejser.

Samarbejdsaftaler

Der skal oprettes en interline-aftale mellem luftfartsselskaberne om godkendelse og gensidig anerkendelse af flybilletter svarende til den nuværende praksis.

Trafikkens kontinuitet

Der gælder følgende krav: højst 20 % af afgangene må være mere end 5 minutter forsinkede, og højst 5 % af afgangene må være mere end 15 min forsinkede. Bortset fra omstændigheder, som ligger uden for luftfartsselskabets kontrol, skal mindst 99 % af flyvningerne udføres i henhold til fartplanen for hvert kalenderkvartal. Luftfartsselskabet skal give et varsel på seks måneder, hvis det ønsker at indstille beflyvningen.

Tilgængelighed

Luftfartsselskabet skal sikre, at de rejsendes krav tilgodeses på følgende måde:

- Passagererne skal kunne gå om bord og forlade flyet på en værdig og sikker måde.

- Ledsageordninger og andre rimelige tjenester skal ydes i forbindelse med tilslutningsflyvninger.

- Der skal ved anmodning gives oplysninger om rejsemuligheder og ruter.

- Sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger skal formidles visuelt (så svagtseende og hørehæmmede også kan tilegne sig dem).

- Kunden skal på en enkel måde kunne bestille og købe billetter.

- Alle meddelelser om bord på flyet skal gives på mindst to sprog, og der skal tages hensyn til, at Åland er et svensktalende område.

Miljøkrav

Flystøjen må ikke overstige de gældende støjnormer. Alt udstyr, der er installeret i flyet med henblik på at forbedre komforten og miljøet, skal være i drift og anvendes i henhold til de gældende retningslinjer.

Rapporter

Luftfartsselskaber, som beflyver ruten MHQ-ARN skal hvert kalenderkvartal rapportere til Ålands landskapsstyrelse om, hvordan forpligtelsen til offentlig tjeneste er blevet opfyldt.

Forslag til fartplan for returflyvninger MHQ-ARN på hverdage

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top