EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0710(04)

Forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår indenrigs-ruteflyvning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 (EØS-relevant tekst)

OJ C 164, 10.7.2002, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0710(04)

Forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår indenrigs-ruteflyvning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 164 af 10/07/2002 s. 0016 - 0017


Forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår indenrigs-ruteflyvning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

(2002/C 164/06)

(EØS-relevant tekst)

1. I medfør af bestemmelserne i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet, har den græske regering besluttet at indføre forpligtelse til offentlig service for så vidt angår ruteflyvning på følgende ruter:

Athen-Kythira

Athen-Naxos

Athen-Paros

Athen-Karpathos

Athen-Siteia

Athen-Skiathos

Thessaloniki-Skyros

Thessaloniki-Kérkira (Korfu)

Rhodos-Kos-Leros-Astypalaia

Kérkira (Korfu)-Aktio-Kefalonia-Zakynthos

Alexandroupoli-Siteia

Aktio-Siteia.

2. Den offentlige serviceforpligtelse på ruterne er som følger:

a) Mindste antal flyvninger og kapacitet hver uge i hver retning for hver forbindelse

Athen-Kythira

Fem ugentlige returflyvninger, dvs. 175 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Syv ugentlige returflyvninger, dvs. 276 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Athen-Naxos

Seks ugentlige returflyvninger, dvs. 192 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Otte ugentlige returflyvninger, dvs. 300 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Athen-Paros

Ti ugentlige returflyvninger, dvs. 170 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Nitten ugentlige returflyvninger, dvs. 330 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Athen-Karpathos

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 162 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Fem ugentlige returflyvninger, dvs. 250 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Athen-Siteia

To ugentlige returflyvninger, dvs. 20 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Athen-Skiathos

To ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Syv ugentlige returflyvninger, dvs. 280 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Thessaloniki-Skyros

To ugentlige returflyvninger, dvs. 20 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Thessaloniki-Kérkira (Korfu)

To ugentlige returflyvninger, dvs. 110 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 180 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Rhodos-Kos-Leros-Astypalaia

To ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 40 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Kérkira (Korfu)-Aktio-Kefalonia-Zakynthos

To ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 40 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Alexandroupoli-Siteia

To ugentlige returflyvninger, dvs. 20 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Aktio-Siteia

To ugentlige returflyvninger, dvs. 20 pladser om ugen i hver retning i vintersæsonen.

Tre ugentlige returflyvninger, dvs. 30 pladser om ugen i hver retning i sommersæsonen.

Med "vintersæsonen" og "sommersæsonen" menes IATA-sæsonerne.

Såfremt der har været en gennemsnitlig belægningsgrad på over 75 % på alle afgange på en rute i den foregående periode, kan det minimale antal ugentlige afgange eller det minimale antal pladser om ugen forøges i forhold til stigningen. Denne forøgelse meddeles luftfartsselskabet på ruten ved anbefalet brev seks måneder før ikrafttrædelsen. Forøgelsen meddeles også Europa-Kommissionen og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Hvis de anvendte fly ikke har tilstrækkelig kapacitet til at dække det minimale antal pladser hver uge (jf. afsnit 2, litra a), er det muligt at øge beflyvningshyppigheden tilsvarende.

Såfremt afgange annulleres som følge af vejrforholdene, skal flyvningerne afvikles i dagene umiddelbart efter, så den ugentlige kvote opfyldes, idet der tages hensyn til kravet i afsnit 2, litra a) om et minimum af pladser hver uge.

b) Billetpriser

Den maksimale billetpris på økonomiklasse er som følger: Athen-Kythira: 37 EUR

Athen-Naxos: 50 EUR

Athen-Paros: 49 EUR

Athen-Karpathos: 60 EUR

Athen-Siteia: 58 EUR

Athen-Skiathos: 41 EUR

Thessaloniki-Skyros: 50 EUR

Thessaloniki-Kérkira (Korfu): 56 EUR

Rhodos-Kos: 35 EUR

Rhodos-Astipalaia: 40 EUR

Rhodos-Leros: 40 EUR

Kos-Astipalaia: 40 EUR

Kos-Leros: 35 EUR

Astipalaia-Leros: 35 EUR

Kérkira (Korfu)-Aktio: 30 EUR

Kérkira (Korfu)-Kefalonia: 30 EUR

Kérkira (Korfu)-Zakynthos: 40 EUR

Aktio-Kefalonia: 25 EUR

Aktio-Zakynthos: 30 EUR

Kefalonia-Zakynthos: 23 EUR

Alexandroupoli-Siteia: 70 EUR

Aktio-Siteia: 70 EUR.

Såfremt der sker en uforudset stigning i rutens driftsomkostninger, som ikke kan henføres til luftfartsselskabet, kan de maksimale billetpriser forhøjes. Forhøjelsen meddeles luftfartsselskabet på ruten, men træder først i kraft når den er anmeldt til Europa-Kommissionen med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

c) Driftens kontinuitet

Ifølge bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra c), i ovennævnte forordning (EØF) 2408/92, skal et luftfartsselskab, der har til hensigt at beflyve en af ruterne, garantere, at ruten beflyves i mindst 12 konsekutive måneder.

Undtagen i tilfælde af force majeure må antallet af aflyste flyvninger, som direkte skyldes luftfartsselskaber, ikke overstige 2 % af de planmæssige flyvninger om året.

Luftfartsselskabet kan kun afbryde flyvningerne på en af ovennævnte ruter med et varsel på mindst seks måneder og mod forudgående meddelelse til civilluftfartsdepartementet, luftfartsdirektoratet, kontoret for bilaterale luftfartsaftaler.

3. Nyttige oplysninger

EF-luftfartsselskaberne gøres opmærksomme på, at det kan medføre administrative eller andre sanktioner, hvis driften foretages uden overholdelse af den offentlige serviceforpligtelse.

Hvad angår flytypen anmodes luftfartsselskaberne om at konsultere Grækenlands luftfartsinformationspublikationer (Aeronautical Information Publications of Greece, AIP Greece) for at indhente tekniske og erhvervsmæssige data samt oplysninger om lufthavnsprocedurer.

Ankomst- og afgangstidspunkter skal lægges inden for lufthavnenes åbningstider, som fastlægges af ministeren for transport og kommunikation.

Top