EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0090

Energistatistikker
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistikker (KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

OJ C 66E , 20.3.2009, p. 97–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 66/97


Energistatistikker ***I

P6_TA(2008)0090

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistikker (KOM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

(2009/C 66 E/31)

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0850),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0035/2007),

der henviser til EF-traktatens artikel 285, stk. 1,

der henviser til forretningsordenens artikel 51, stk. 5,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0487/2007),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


P6_TC1-COD(2007)0002

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om energistatistik

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. …/2008).


Top